چگونه اعتبار علمی دانشگاه ها و مراکز علمی کشور خود را بالا ببریم؟؟؟

چگونه اعتبار علمی دانشگاه ها و مراکز علمی کشور خود را بالا ببریم؟؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من در این مسئله بسیار فکر کردم که چه راه های برای رشد اعتبار علمی مراکز دانشگاهی ما مؤثر می باشد؟؟؟ تا بدین طریق بتوانیم کشور را از لحاظ علمی رشد بدهیم و توسعه و پیشرفت  را به دنبال آن برای کشور به ارمغان بیاوریم.

من بعد از اندیشه ها عمیق و زیاد در این مسئله به این نتیجه رسیدم که راه حل، ایجاد رقابت علمی بین دانشگاه های کشور از لحاظ رشد روزافزون، در اعتبار علمی دانشگاه ها است که این اعتبار علمی از طریق دادن مقاله ها و تحقیقات علمی بیشتر و معرفی نخبگان بزرگ که خدمات عظیمی در عرصه دانش و فن آوری به جهان بشریت کرده اند حاصل می شود.

  • علی اسمعیلی
  • جمعه ۴ فروردين ۹۶

تحلیلی تاریخی از دوران رضا خانی براساس یک مناظره واقعی

تحلیلی تاریخی از دوران رضا خانی براساس یک مناظره واقعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ابتدا این مطلب را بیان نمایم که دوستان عزیز، مطلب بنده در حقیقت یک مناظره می باشد که برگرفته از یک مناظره واقعی که بین من و یک نفر دیگر به وجود آمد نوشته، و شکل گرفته است.

روزی یک نفر به بنده از خدمات رضا خان به عنوان شاه مملکت، تعریف نمود او می گفت که ب رضا خان برای ما دانشگاه و نیروی نظامی نوین و طرح جامعه شهری و توسعه راه ها و غیره را به همراه آورد به طور کل فقط از او تعریف نمود.

بنده در جواب ایشان فرمودم که رضا خان هر کاری هم برای کشور انجام داد به نظر بنده فقط ظاهرسازی بود یعنی فقط کشور را در صورت و فقط در صورت به سبک غربی مدرن کرد ولی ما پیشرفت عمقی نیافتیم پیشرفتی که ما را به عنوان یک قدرت واقعی صنعتی و علمی و اقتصادی در دنیا مطرح کند بنابرین کشور ما ظاهر مدرن خود را که فقط ظاهر بود به بهای بخسی یعنی در قبال خام صادر کردن منابع طبیعی و ثروت های ملی اش از جهان غرب خریداری نمود در حالی که این جامعه به اصطلاح مدرن از درون به راستی که پوک بود و اگر نتیجه ای مثلا از دانشگاه هایش داشت یعنی همان نخبگان دانشگاهی، آنها نیز به کشورهای غربی می رفتند بنابرین از این طریق نیز نفعی برای ملت حاصل نمی شد یعنی این تمدن مدرن تبدیل به توری غربی برای شکار نخبگانی شده بود که با پول ملت ایران درس خوانده بودند و به کسوت علمی رسیده بودند.

  • علی اسمعیلی
  • پنجشنبه ۳ فروردين ۹۶

بررسی آنچه در جوامع غربی می گذرد براساس یک مناظره واقعی

بررسی آنچه در جوامع غربی می گذرد براساس یک مناظره واقعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ابتدا این مطلب را بیان نمایم که دوستان عزیز، مطلب بنده در حقیقت یک مناظره می باشد که برگرفته از یک مناظره واقعی که بین من و یک نفر دیگر به وجود آمد نوشته، و شکل گرفته است.

یک نفر به بنده این مطلب را بیان نمود که آقای محترم، مردم در دنیا غرب در اوج رفاه زندگی می کنند بدون اینکه هیچ مشکلی در زندگی متوجه آنها باشد.

بنده در جواب ایشان این مطلب را بیان کردم، این که آنها از لحاظ سطح زندگی و رفاه از ما بالاتر هستند را من قبول دارم ولی اینکه شما می فرماید آنجا مدینه فاضله می باشد مورد پذیرش من نمی باشد امروزه جوامع غربی دچار معزلات زیادی هستند که یکی از مهمترین آنها فروپاشی خانواده می باشد.

  • علی اسمعیلی
  • سه شنبه ۱ فروردين ۹۶

چگونه از درس استاد بهره وافی را ببریم

چگونه از درس استاد بهره وافی را ببریم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سابقا بیان نمودیم که یکی از راه های بیشتر ماندن مباحث درسی در حافظه ما این می باشد، درسی را که از استاد آموخته ایم براساس فهمی که از درس یافته ایم بعد از کلاس تقریر نمایم.

خوب یکی از پایه های این روش فهم خوب درس از استاد می باشد حال برای فهم بهتر درس باید چه کارهای صورت گیرد؟ من در اینجا علاقه دارم تجربیاتی را که در این مورد دارم در اختیار دوستان قرار دهم.

 خوب، این روش ها از این قرار می باشد.

  • علی اسمعیلی
  • دوشنبه ۳۰ اسفند ۹۵