بجثی جالب در مورد تابع قدرمطلق

روش حل یک معادله قدرمطلقی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ ابتدا باید یک تابع قدرمطلقی، برای شما تعریف گردد تا بتوانید آن را آنالیز کنید زیرا در ریاضیات آنالیز مسئله بسیار اهمیت دارد، حال به آنالیز این تابع می پردازیم: ببینید یک تابع قدرمطلق برای این تعریف شده است که همواره نتیجه این تابع، یعنی«y»، همواره مثبت باشد بنابرین در اصل یک تابع قدرمطلقی از دو تابع ادغام شده است که در دو بازه مثبت کننده و منفی کننده تعریف می شوند در بازه مثبت کننده، تابع قدرمطلق دقیقا مساوی با عبارتی که داخل دو خط قدرمطلق قرار دارد و در بازه منفی کننده، تابع قدرمطلق مساوی قرینه عبارت داخل دو خط قدرمطلق است.

حال یک مسئله ترکیب شده از قدرمطلق های متعدد که از لحاظ عرف یک معادله معمولی است (یعنی اگر خطوط  قدرمطلق را برداریم شاید با یک معادله درجه یک یا درجه دو مواجه شویم) را حل می کنیم.

1ـ ابتدا باید تک تک عبارات داخل علامات قدرمطلق آنالیز شود زیرا در اصل این عبارت ها در بازه های مختلف دو حالت به خود می گیرند.

  • علی اسمعیلی
  • دوشنبه ۲۳ بهمن ۹۶

سنت استدراج

  • علی اسمعیلی
  • يكشنبه ۱۵ بهمن ۹۶

3- جواب به یک شبهه سلطنت طلب ها در مورد آلودگی هوای تهران

3_ جواب به یک شبهه سلطنت طلب ها در مورد آلودگی هوای تهران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خوب بعد این سخنان که بیان شد یکی از راهکارها که باید مورد توجه قرار گیرد برای حل معزل آلودگی هوای شهری که به عنوان پایتخت می باشد، تقسیم امکانات در شهرهای دیگر کشور خواهد بود که می تواند بهترین آن حداقل تغییر پایتخت سیاسی باشد که اگر کسی مثلا اهل سیاست است یا کار اداری مهم با مراکز اصلی سیاسی و کشورداری دارد به شهری که دچار معزل آلودگی هوا است نرود و این خود تأثیر مهمی در کاهش فوج هجوم جمعیت به آن شهر دارد.

حال که ایده تغییر پایتخت مورد بحث قرار گرفت کدام شهر برای پایتخت سیاسی کشور بهتر می نماید به نظر من پایتخت آینده کشور باید حائض این شرایط باشد تا بتواند پایتخت آینده کشور در نظر گرفته شود که این شرایط بدین شرح می باشد.

  • علی اسمعیلی
  • چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۶

2- جواب به یک شبهه سلطنت طلب ها در مورد آلودگی هوای تهران

2_ جواب به یک شبهه سلطنت طلب ها در مورد آلودگی هوای تهران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بگذارید برای واضح شدن این مطلب یک کشور دارای برنامه در روش کشورداری را مورد بررسی فرار دهیم و آن کشور ایالات متحده آمریکا می باشد.

آمریکا پیشرفته ترین کشور دنیا می باشد و بزرگترین قدرت صنعتی و نظامی جهان است میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود هجده هزار میلیارد دلار محاسبه شده است که رقم بسیار قابل توجه ای می باشد که میزان شدت صنعتی بودن این کشور را گوشزد می کند ولی با دارا بودن این همه کارخانه های بزرگ و عظیم این کشور به طور کل دچار معزل آلودگی هوا شهری نمی باشد.

علت نیز به نظر من واضح است و آن این مطلب می باشد که آمریکا در اصول کشورداری خود، دارای برنامه اصولی بوده است و برای هر شهر یک وظیفه تعیین کرده است.

  • علی اسمعیلی
  • سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶