بررسی قدرت رسانه های جذاب در احیاء تمدن اسلامی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به نظر بنده یکی از روش های بسیار مهم برای احیاء تمدن اسلامی در جهان اسلام و جلوگیری از خودباختگی ملت های مسلمان، بالاخص نخبگان آنها که عامل اصلی پیشرفت یک کشور می باشند استفاده از رسانه های جذاب برای تبلیغ تفکر دینی در کشور است ببینید، یکی از علل شکوه تمدن اسلامی در قرون وسطا این بود که مبلغان دینی برای تبلیغ فرهنگ دینی در جامعه آن روز از رسانه های جذاب آن زمان به نحو احسنت استفاده می کردند این رسانه های جذاب در آن زمان شامل سه فن خطابه و شعر و نثر مسجع بوده است که مبلغان فرهنگ و آموزهای دینی در عالیترین کیفیت ممکن از آنها استفاده می کردند که این استفاده بدیع، باعث ایجاد عرق دینی در جامعه می شد تا دانشمندان اسلامی در بلاد اسلامی بمانند و برای سربلندی اسلام تلاش و مبارزه کنند متأسفانه پس از افول تمدن اسلامی در دوران اخیر این سه رسانه نیز از لحاظ کیفیت بسیار دچار کاستی شدند و دیگر نتوانستند مثل آن گذشته پرشکوه در عالیترین صورت و کیفیت خود مبانی دینی را تبلیغ کنند هر چند آنقدر در آن زمان کار قوی در مورد این سه رسانه صورت گرفته بود که بار این دوران را نیز در وظایف محوله، امروز نیز این رسانه ها  به گردن گرفتند و سعی کردند در برابر رسانه های مدرن و بسیار جذابتر امروزی که فرهنگ غربی را تبلیغ می کرند تا حدی به دفاع از مبانی دینی بپردازند و جلوی خودباختگی اقشار امروز جامعه اسلامی را بگیرند. ولی باید برای این مسئله فکری جدی کرد و در مورد تقویت این رسانه ها برای تبلیغ مبانی دینی کاری کرد اما من بحث دیگری نیز دارم و آن در مورد روزگار اخیر است که از تمدن غرب نیز رسانه های جذابتری به بلاد اسلام وارد شدند که مهمترین آنها دو رسانه جذاب داستان نویسی بالاخص نوع رمان نویسی آن، و سینما است این دومی یعنی سینما به نظر من جذابترین رسانه ساخته شده توسط بشر برای تبلیغ تفکرات خود است که پا به عرصه وجود گذاشته است. سینما یک رسانه ترکیبی از چند رسانه دیگر است که سازنده فیلم می تواند از هر یک از این رسانه ها برای تلقین تفکرات خود به ببیندگان استفاده کند و او را تحت تأثیر دیدگاه های خود قرار دهد مثلا سناریو یک فیلم مانند یک رمان یا یک داستان می ماند و حتی از آن نیز قدرتمندتر است چون به زبان عامیانه می باشد و بهتر در ذهن مردم حل می شود و بیشتر در خاطره ها باقی می ماند و وقتی با حس و احساس بازیگران فیلم برای ایفای نقش خود همراه می شود رسانه تئاتر نیز با آن همراه می شود تا تأثیر بیشتری بگذارد و این، اگر با هنر طراحی صحنه و حرکت خاص دوربین و صدا همراه شود تأثیرگذاری آن را به بیشترین حد خود می رساند پس باید به این رسانه قدرتمند نیز توجه شود.