درسی که از اراده یک ملت باید گرفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اواخر جنگ جهانی دوم کشور آلمان با این که تحت محاصره متفقین قرار گرفته بود و متفقین به مرزهای بین المللی این کشور رسیده بودند و نیروی هوای انگلستان و آمریکا پیاپی مراکز صنعتی و کارخانه های تسلیحاتی این کشور را بمباران می کرد و خود این کشور هم از سال 1919 براساس معاهده ورسای تحت تحریم های نظامی و اقتصادی قرار گرفته بود با این حال مورخین به این مسئله اذعان دارند که در این شرایط کشور آلمان با بازسازی پالایشگاه ها خود تولید سوخت و بنزین را افزایش داده بود و برای اینکه صنایع هواپیما سازیش مورد حمله هوای متفقین قرار نگیرد جنگنده های خود را در معادن نمک تولید می کرد و به این طریق تا حدی نیروی هوای تضعیف شده خود را بازسازی کرده بود و پیشوای آلمان  به سربازان خود دستور داده بود تا می توانند در جنگ زمان بخرند تا مهندسین سلاح های جدید را وارد میدان نبرد کنند تا با این سلاح های نا شناخته و پیشرفته شکل جنگ به صورت دیگری رقم بخورد. آری وقتی متفقین آلمان را اشغال کردند جانشین فرماندهی کل قوای نظامی آمریکا این  سخن را اعتراف کرد: ما در آلمان به چنان فن آوری های ناشناخته و پیشرفته ای دست یافتیم که اگر آن فن آوری ها در طول این جنگ از بین می رفت  بشریت سی سال باید تلاش می کرد تا به آن فن آوری های دست یابد من در اینجا بعضی از آن فن آوری ها مبهوت کننده را را نام می برم:1ـ اولین جنگنده جت جهان، ماسرشمیت 262 که جنگنده های جت کشورهای متفق به مقدار زیادی از اصول ساختن آن اقتباس کردند. 2ـ اولین بمب افکن جت جهان، آرادو234 که به آمریکا برده شد و و پس از بررسی های وسیع، بمب افکن جت بی52 آمریکا از آن ساخته شد. 3ـ اولین بمب افکن جت رادار گریز جهان بمب افکن گوتار 229، که به آمریکا برده شد و براساس آن بمب افکن رادار گریز بی2 ساخته شد.4ـ موشک وی1 که اولین موشک کروز جهان بود. 5ـ موشک وی2 که اولین موشک بالستیک جهان بود که روس ها براساس آن موشک بالستیک معروف اسکاد را ساختند. 6ـ اولین تفنگ تهاجمی و انفرادی جهان اس تی ژ44 که روس ها با اقتباس از آن تفنگ مشهور کلاشنیکف را ساختند. آری این سلاح ها در اوج بمبست سیاسی و نظامی در آلمان ساخته شد و به گفته کارشناسان نظامی اگر دیر در میدان نبرد مورد استفاده قرار نمی گرفت شاید شکل جنگ طوری دیگر رقم می خورد. آری ما باید از این مسئله درسی جدی بگریم کشور ما در دوران تحریم ها نه محاصره نظامی شده بود نه مراکز حساسش پیاپی بمباران می شد فقط و فقط کشور تحریم اقتصادی شده بود پس چرا ما نمی توانیم به مردم خود بگویم تحریم ها را تحمل کنید چون مهندسین ما فن آوری های جدید را به زودی به کشور تزریق می کنند که با آنها تحریم های کشور مان را بی اثر و دشمنان مان را انگشت به دهان و مبهوت می کنیم.