روش دوم جزوه نویسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سابقا یک روش برای جزوه نویسی بیان کردیم که نتیجه تجربیات سالیان زیاد درس خواندن من بود که مورد توجه قرار گرفت ولی باید به این مطلب پرداخت که این روش، زمانی جواب می دهد که مسئولین آن مرکز آموزشی که فرد در آن درس می خواند با او همکاری کنند و نمونه سؤال های امتحانی سال قبل را در اختیار او قرار دهند ولی بعضی مواقع هم، همکاری نمی شود و این برگه ها را در اختیار فرد قرار نمی دهند شاید به حکمت این قضیه پی برده اند و این را دانستند که کتاب درسی محدود است و این نمونه سؤال ها نیز، باز محدوده کتاب را ضیق تر می کنند پس تنها یک کار باقی می ماند و آن این می باشد که کل کتاب را برای شب امتحان خلاصه کنیم که این بسیار زمانبر است و اصلا، این روش اول کلا زمانبر خواهد بود و چون این مرکز آموزشی که من در آن درس می خوانم همان طوری که عرض کردم با من در این مسئله  همکاری نکرد به فکر روش دیگری افتادم که در امتحان اخیری که دادم بسیار خوب جواب داد بنابرین به بیان این روش می پردازم: ببینید آقایان برای نوشتن این جزوه امتحانی جدید شما باید حتما در یک مرکز آموزشی حضوری درس بخوانید تا حتما استادی داشته باشید که به شما تدریس کند پس از این که این مسئله حل شد وظیفه شما این خواهد بود که استادی را انتخاب کنید که از تخته سیاه یا امروزه از وایت برد، برای بیان مطالبش بسیار استفاده می کند این استادها که منش تدریسی آنها اینگونه می باشد چه بخواهند به شما جزوه بدهند و چه نخواهند به شما جزوه بدهند به طور ناخودآگاه جزوه را در اختیار شما قرار می دهند کافیست که شما با خود یک پاپکو یا دفتری به کلاس برده و آن مطالب روی تخته را به صورت دقیق و مرتب بنویسید یا اگر نمی نویسید از کسانی که این مطالب را خوش خط و با سلیقه و مرتب نوشته اند در موعد امتحان بگیرید و آنها را زیراکس کنید و پس از پانچ کردن آن را در یک کلاسر، برای استفاده در  شب امتحان قرار دهید حال چرا این جزوه در شب امتحان خوب جواب می دهد؟ من برای بیان علت، از یک قیاس عقلی استفاده می کنم: صغری: آن چیزی که مدنظر استاد در کتاب است او در تخته سیاه آن را پیاده می کند. کبری: آن چیزی که مدنظر استاد در کتاب است حتما در امتحان می آید. نتیجه: آن چیزی که در تخته سیاه است حتما در امتحان می آید. ببینید دوستان عزیز این روش که الان در جزوه نویسی بیان کردم احتمال جواب دادنش به مانند روش قبلی نمی باشد ولی روش بسیار سریعتر برای تهیه یک جزوه امتحانی است بالاخره این نیز یک تاکتیک امتحانی است که یا بسیار خوب جواب می دهد یا به طور متوسط جواب می دهد یا به طور ضعیف یا اصلا جواب نمی دهد که احتمال سوم البته که ضیعف می نماید پس در اینجا عقل حکم می کند که این روش حتما در شب امتحان مورد استفاده قرار گیرد.