امام خمینی: این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روزی استاد فلسفه ما سخن زیبای را بیان فرموداند که بسیار جالب بود ایشان این مطلب را عرض کردند: ببینید بچه ها در غرب قبل از آنکه یک فرد فیلم ساز یا نویسنده باشد یک فیلسوف است و او همواره تلاش دارد دیدگاه های فلسفه ای خود را در قالب های جذاب هنری از طریق مثلا رمان و فیلم به خواننده یا ببینده خود تلقین کند و او را بدون آنکه متوجه شود هم نظر خود گرداند و برای رسیدن به این هدف خود از دقیق ترین و به روز ترین روش های نویسندگی و فیلم سازی استفاده می کند. حال ببینید برادران و خواهران عزیز اگر روزی در کشور شیعه مذهب ما این سؤال را از مردم می پرسیدی که نظر شما در مورد سگ یا سگ بازی چیست؟ او در جواب مطمئنا این مطلب را بیان می کرد، سگ؟؟؟ سگ بازی؟؟؟ آیا نمی دانی که امام شهید ما در کربلا مظلومانه به شهادت رسید به خاطره آنکه نخواست که با آن خلیفه سگ باز و میمون باز بیعت کند ما شیعه آن امام هستیم این کار در شأن ما نیست حال من از شما این سؤال را دارم در این دوره و زمانه چه شده که این کار شنیع در جامعه ما مرسوم شده است آخر برای چی؟؟؟ اینجا است که به حرف استاد فلسفه مان می رسیم وقتی در دوران کودکی انواع انیمیشن ها و فیلم های خارجی را در تلوزیون می دیدیم که قهرمان بسیار از آنها سگ داشتند و سگ باز بودند، البته در این مطلب کوتاه نمی خواهم نام آن فیلم ها و انیمیشن ها را ببرم زیرا بحث من این نیست بلی بحث من این سؤال است چرا از خود نپرسیدم که آخر برای چی این همه تأکید بر این مسئله در محصولات فرهنگی غربی؟؟؟ آن ها چه نقشه ای دارند؟؟؟ از این خبر نداشتیم که آنها دارند فرهنگ پلید خود را به ما تلقین می کنند که نتیجه اش را الان می ببنیم بلی درست است که مذهبی ها در عرصه فرهنگی متأسفانه خوب عمل نکردند و غربی ها با انواع محصولات فرهنگی خود ملت ما را تسخیر کردند ولی یک فرهنگ همچنان در برابر این هجمه فرهنگی دارد مقاومت می کند و آن فرهنگ عاشورا و کربلا است که با خون امام شهیدمان گلگون است وقتی عاشورا می آید مردم از خود این مطلب را می پرسند که به راستی امام ما برای چه شهید شد؟؟؟ آیا ما به راستی شیعه واقعی او هستیم؟؟؟ آیا آنگونه که امام می خواهد زندگی می کنیم؟؟؟ ناگهان مردم از خود می پرسند نکند که فرهنگ شنیع غربی آنها را آلوده کرده باشد؟؟؟ پس باید خود را در چشمه زلال فرهنگ عاشورای شست و شو کنیم. هر سال که عاشورا می آید این سؤال ها مطرح است و تأثیرهای عاشورای نیز اینگونه تکرار می شود و نقشه غربی ها را برای ربودن دل مردم ما بر باد می دهد.