اختلاف و اتحاد بین دشمنان اسلام و تأثیر آن بر کشور ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یک روز استاد رحیم پور در سیمای جمهوری اسلامی ایران، فرازی از دعای مرزداران را می خواند و در مورد آن بحث می کرد من از آن فراز این مطلب را متوجه شدم که امام معصوم ما خواستار اختلاف بین دشمنان اسلام و اتحاد بین مسلمین است وقتی به تاریخ مراجعه کردم معنای این سخن را بهتر فهمیدم زیرا در طول تاریخ هر زمان که بین دشمنان اسلام اختلاف افتاد به نفع ما مسلمین بود و هر زمان که بین آنها اتحاد ایجاد شد به ضرر ما تمام شد حال به مواردی از وقایع تاریخی می پردازم که مرتبط با این بحث است: 1ـ در زمان شاه عباس صفوی رقابت استعماری شدیدی بین دو کشور انگلستان و پرتغال وجود داشت و شاه زیرک صفوی نیز از این اختلاف و رقابت به نحوه احسن استفاده کرد و نتیجه آن این شد که کارشناسان انگلیسی نیروهای نظامی ایران را آموزش دادند و نیروی دریای انگلستان نیز به ایران کمک کرد تا پرتغالی ها را از جنوب کشور اخراج کند. 2ـ در زمان ظهور ناپلئون بناپارت در فرانسه، اختلاف و رقابتی شدید بین دول غربی از جمله انگلستان و فرانسه و روسیه ایجاد شد که نتیجه این اختلاف منجر به آن شد که بین ایران و فرانسه قرارداد فین کنشتاین امضاء شود که نتیجه آن ورود کارشناسان فرانسوی برای آموزش نظامی نیروهای ایرانی در نبرد با روسیه تزاری بود به علاوه آنها اقلامی از تسلیحات فرانسوی را نیز به ایران آوردند. 3ـ اختلافی که بین دول اروپایی در زمان جنگ جهانی اول به وجود آمد اما متأسفانه به خاطر ضعف حکومت قجر ما نتوانستیم از این اختلاف به نحوه احسنت استفاده کنیم هر چند عده ای از رجال سیاسی در آن زمان تلاش های در این مورد کردند. 4ـ در بحبوحه جنگ جهانی دوم و ظهور هیتلر درآلمان، که باعث شد کارشناسان آلمانی در زمان پهلوی اول به ایران بیاند و راه آهن و صنایع ما را توسعه بدهند. 4ـ اختلافاتی که در طول جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب به وجود آمد منجر به آن شد که کارشناسان بلوک شرق به ایران آمده و برای ما کارخانه ذوب آهن و ماشین سازی و تراکتورسازی و کفش سازی ایجاد کنند و کشورهای غربی نیز به فروش سلاح های پیشرفته به ایران بپردازند.

حال به وقایع تاریخی می پردازیم که اتحاد و هم رأی شدن دشمنان اسلام منجر به آسیب زدن به  کشور و ملت ما شد که این وقایع عبارتند از: 1ـ عهد نامه دوستی بین ناپلئون و روسیه تزاری با عنوان تیلیسیت که منجر به قطع همکاری فرانسه با ایران در بحبوحه جنگ با روسیه شد که نتایج ناگواری برای کشور همانطور که همه می دانند به همراه داشت. 2ـ قرداد مخفیانه 1915 بین انگلستان و روسیه تزاری در طول جنگ جهانی اول که منجر شد آنها اختلافات بین خود را در مورد ایران را کنار گذاشته و ایران را بین خود تقسیم و سپس کشور را اشغال کنند. 3ـ اجماع جهانی که در مسئله برنامه صلح آمیز هستی ایران صورت گرفت و منجر به تصویب تحریم های شدید بر علیه ایران شد.