نگرش نظام سرمایه داری نسبت به زنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی در سال 1369 که کلاس اول ابتدای بودم برای مشایعت پدرم منتظر سرویس کارخانه اش می شدیم تا پدرم به محل کارش برود من این را می دیدم که تمام سرویس های کارخانجات که از آنجا عبور می کنند فقط کارگران مرد را به محل کار می بردند ولی امروز که به سرویس کارخانجات نگاه می کنم فقط تا چشم کار می کند کارگر زن می بینم به راستی چرا امروزه نظام سرمایه داری علاقه دارد که زنان را به جای مردان استفاده کند؟ من معتقدم در زنان سه خصیصه وجود دارد که باعث این علاقه شده است: 1ـ کشش جنسی زنان که می توان از این کشش برای تبلیغات و جذب مشتری استفاده کرد مانند استفاده از زنان با ظاهری آراسته به عنوان مانکن در مکان هایی مانند بوتیک ها یا به عنوان بازیگر در سینما یا به عنوان منشی در شرکت ها. 2ـ عاطفی بودن زنان که از این خصیصه برای شغل پرستاری چه برای کودکان در مهد کودک و چه در بیمارستان برای بیماران استفاده می شود. 3ـ ترسو بودن زنان که این امر دو خصویت به زنان می دهد که صاحبان سرمایه به آن علاقه دارند اول آنکه باعث می شود زنان شاغل از کار فرما های خود حساب ببرند و در نتیجه در شغلشان کمتر جرأت کم کاری پیدا کنند و دوم آنکه بسیاری از حقوق آنها مانند حق بیمه یا میزان درآمد قانونی، می تواند به راحتی به وسیله کارفرما پایمال شود بدون آنکه آنها جرأت کنند حرفی بزنند. البته گاهی نیز از شاغل کردن زنان هر سه خصیصه یا دوتا از آنها مد نظر سرمایه داران است.