روش سوم جزوه نویسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این روش که به نظر من یک روش طلبگی می باشد از روش مباحثه استفاده می شود این روش به عنوان روش بحرانی نیز نامیده می شود زیرا زمانی انسان از این روش استفاده می کند که زمان برای مطالعه در امتحان ندارد و بسیاری از مطالب درس باقی مانده و شخص نرسیده که آن را بخواند.

 برای این روش ما نیاز به یک دانش پژوهی داریم تا کل محدوده را به طور خلاصه و در مدت زمان مشخص برای شما بیان کند البته این فرد باید سه خصیصه را با خود همراه داشته باشد. این خصایص عبارتند از: 1ـ محدوده امتحان را به خوبی خوانده باشد و به این محدوده کاملا مسلط باشد تا بتواند کتاب را در بهترین شکل ممکن برای شما خلاصه و توضیح دهد به حدی که در امتحان به خوبی جوابگوی سؤال های امتحانی باشد. 2ـ قدرت بیان خوبی داشته باشد و بتواند مطالب را به خوبی به شما تفهیم کند. زیرا هر چقدر قدرت بیان این فرد خوب باشد چون به زبان عامیانه مطالب کتاب را در اختیار شما قرار می دهد دیگر پیچیدگی ها نوشتاری کتاب را با خود نخواهد داشت در نتیجه مطلب بهتر به خورد ذهن شما می رود و مدت مدیدی در ذهن شما باقی خواهد بود این خصوصیت دوم بسیار امر مهمی است زیرا هر چقدر فرد در این خصوصیت ضعیفتر باشد میل شما به گوش دادن مطالبش کمتر و فهم و ماندگاری مطلب در ذهن شما هم کمتر می شود به خاطر همین خصیصه، این روش می تواند تبدیل به کاراترین روش و همچنین می تواند فقط زمان تلف کردن برای فرد شنونده باشد. 3ـ صبور و شکیبا باشد. زیرا شما چون مطالب را نخوانده اید بسیار از قسمت های کتاب برای شما گنگ می نماید و شاید با یک بار توضیح دادن، مطلب را نفهمید در اینجا باید از فرد توضیح دهنده درخواست کنید مطلب را مجددا و به صورتی که روشنتر باشد برای شما بیان کند و همین نکته بزنگاه خصیصه سوم می باشد. در پایان این مطلب را به استحضار شما می رسانم که بهتر است مباحثی که انجام می شود را ضبط نماید چون با گوش دادن مجدد آن فایل صوتی که هر چه بیشتر نیز باشد، مطلب امتحانی بیشتر جا می افتد به علاوه با نگهداری این فایل که یک بخش امتحانی را به طور خلاصه دارد قدرت مانور شما در امتحان های بعدی که شاید دوباره از این قسمت گرفته شود، بیشتر می شود.