فتنه تکفیری و سلفی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی ابن تیمیه با تفکرات باطل و خطرناک خود در جهان اسلام و در قرن هفتم و هشتم ظاهر شد علما شیعه و سنی با این تفکر و این شخص مبارزه کردند و او را از جامعه اسلامی طرد کردند در نتیجه تفکرات این فرد چهار قرن در زیر خاک بود زمانی که پای استعمار انگلیس به جهان اسلام باز شد، آنها امپراطوری عثمانی را بزرگترین مانع برای پیشبرد اهداف خود می دیدند بنابرین به فکر سیاست سابق خود یعنی اختلاف بینداز و حکومت کن افتادند.

 آنها بهترین راهکار را برای رسیدن به این سیاست به وجود آوردن فرقه ها ضاله در جهان اسلام مد نظر گرفتند بنابرین به احیاء تفکر ابن تیمیه به وسیله فردی، محمد نام کردند آنها با این فرقه توانستند به اختلاف افکنی در داخل امپراطوری عثمانی بپردازند و این امپراطوری را از درون از هم بپاشاندند و به مقاصد استعماری خود از جمله تشکیل رژیم صهیونیستی برسند و برای خوش خدمتی این فرقه دولت عربستان را حامی آنها، و کشور عربستان مقر آنها قرار دادند محاسبات استعماری آنها در ابتدا خوب عمل کرد ولی هرگز فکر نمی کردند آتشی که خود دو قرن پیش روشن کردند روزی دامن خودشان را بگیرد آری حمایت نفتی دولت آل سعود و حمایت تسلیحاتی دول غربی از تفکر سلفی گری شاید در ابتدا به اهدافشان کمک کرد ولی به سرعت به ضرر آنها تمام شد.

آری، غربی ها به خاطر منافع مشترکی که با آل سعود دارند هرگز به دنبال مبارزه واقعی با این تفکر نرفتند ولی آنها این را باید بدانند، تا زمانی که تفکر تکفیری وجود داشته باشد آنها روی آرامش را نخواهند دید.

 آری، این فرمول کلی که غربی ها به شدت از آن غافل هستند این مطلب است که، داعش و القاعده نیستند که تروریسم را به وجود می آورند بلکه تفکر سلفی گری است که توریسم زا است و تا زمانی که این تفکر در جهان باقی است توریسم هم در جهان باقی خواهد بود.