جامعه جهانی چگونه جامعه ای است؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطمئنا سریال طنز شب های برره را دیده اید در این سریال مردم روستا به صورت افراد بسیار متعصب به سنت های خود به تصویر کشیده شده اند که وقتی آن فرد تازه وارد به روستایشان می آید و به خاطر نا آگاهی از سنت های مردم این بلاد، کارهایی خلاف سنت های آنها انجام می دهد اهل روستا در این زمان به شدت با غیظ به او نظر می کردند و گناه او را نا بخشودنی می دانستند و هیچ راهی جز اشد مجازات را برای او نمی دیدند و وقتی آن فرد تازه وارد از آنها درخواست بخشش می کرد یک نفر از اهالی آن روستا البته به آهستگی، در گوش او این نوید را می داد که تنها راه نجات تو دادن پول است و وقتی او مبلغ مورد نظر را به آنها می داد انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است.

امروزه جامعه جهانی نیز دقیقا اینگونه شده است به قول خودشان قوانین حقوق بشر تعیین می کنند و هزاران قانون حقوقی دیگر را تحریر و به تصویت می رسانند و به ظاهر خود را متعصب به این قوانین معرفی می کنند و کشورهای خاطی از قوانین را، محکوم به نقض حقوق بشر می کنند و سپس آن کشور را تهدید به تحریم کرده، حتی کارشان به تهدید نظامی هم می رسد بالاخره در بعضی مواقع به هر عنوان آن کشور و سران آن را مجبور می کنند که قوانین داخلی خود را اصلاح کنند تا به قول خودشان به معیارها و استانداردهای جهانی برسند این جامعه جهانی با این تعصبی که نسبت به قوانین خود دارد اما نسبت به تطمیع پولی و مالی دولت جنایتکار سعودی دست و پا سست می کند و تمام ادعاهای خود را در مورد حقوق بشر فراموش می کند بلی آل سعود سرنخ را در این جامعه سکولار پیدا کرده و می داند که چگونه با این جامعه رفتار نماید تا اندک دم از انسانیت و اخلاق زدن این جامعه سکولار را با دلارهای نفتی اش بخرند تا آنها نیز چشم های خود را نسبت به جنایت های این رژیم خبیث ببندند و جیکشان نیز درنیاید. به قول عوام الناس در جامعه امروز دیگر پول، دوای هرچه درد شده است.