علل شکوفایی تمدن اسلامی در دوران گذشته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یکی از دلائل شکوفایی تمدن اسلامی در دوران گذشته مطمئنا تشویق های پیامبر اسلام و ائمه معصومین برای کسب علم و دانش بوده است زیرا باعث این امر شد که مسلمانان در کسب علوم مختلف از اقصی نقاط جهان بسیار تلاش نمایند و دستاورد های تمدن های مختلف از چین گرفته تا هند و ایران، و از روم و یونان گرفته تا مصر را جمع آوری کرده و آنها را ارتقاء داده و چیزهای جدیدی را نیز که خود به آنها دست یافته بودند به آن مطالب افزوده و بعدا آن را به مانند یک لقمه آماده در اختیار تمدن غرب قرار دهند یعنی تمدن اسلامی حلقه وصل تمدن ها مختلف بشری از گذشته بسیار دور تا عصر رنسانس بوده است که این خود جای بسیار تأمل دارد.

دومین دلیل شکوفایی تمدن اسلامی انگیزه های سیاسی بوده است خلفاء غاصب که مسند خلافت بر مسلمین را به ناحق از ائمه اطهار غصب کرده بودند برای اینکه نظر مردم را نسبت به خود جلب کنند به سرمایه گذاری وسیع در مورد ساخت مراکز علمی و کتابخانه ها و جذب دانشمندان به دور خود کردند تا مثلا دکانی در برابر اهل البیت باز کنند این سرمایه گذاری وسیع در سه قرن سوم و چهارم و پنجم بسیار بیشتر شد چون جهان اسلام به سه بلوک خلافتی تقسیم شده بود. خلافت عباسی در بغداد و خلافت فاطمی در قاهره و خلافت اموی در قرطبه اندلس.

 این سه دستگاه خلافتی بسیار در مسئله پیشرفت دانش در برابر هم، خوی رقابتی داشتند و همین مسئله باعث رشد فزاینده علم شد زیرا رقابت خود یکی از مسائل اصلی پیشرفت بشر در جنبه های فردی و اجتماعی است.

 این مسئله را در تمدن غرب نیز می توان دید یکی از دلائل رشد فزاینده علم و فن آوری در قرن بیستم بی شک همین مسئله می باشد زیرا در قرن بیستم سه ایدولوژی کمونیسم در شرق این تمدن به رهبری شوروی و ایدولوژی ناسیونال سیالیسم در مرکز این تمدن به رهبری آلمان و ایدولوژی لیبرال دمکراسی در غرب این تمدن به رهبری آمریکا شکل گرفت که بسیار در مسئله پیشرفت های علمی باهم رقابت داشتند و بعد جنگ جهانی دوم نیز همین رقابت بین دو بلوک شرق و غرب ادامه داشت. آری، جنگ ها فقط ویرانی به بار نمی آورند بلکه پیشرفت فزاینده ای را نیز برای بشر به بار آورده اند.  

منبع: کتاب آموزش فلسفه، جلد 1، صفحه 33، علامه مصباح یزدی دامت افاضته

 

این کلیپ سابقا باید پخش می شد ولی به خاطر پاره ای مشکلات الان پخش می شود