مصرف گرای کشورهای کمتر توسعه یافته مساوی از بین رفتن ثروت های ملی این کشورها است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعضی های می گویند که رضا خان ما را از عصر بدویت و عقب ماندگی دوران قجر نجات داد و سپس ما را به جامعه ای  مدرن و متمدن وارد کرد او برای ما راه آهن و جاده و شهری مدرن ساخت و بیمارستان و دانشگاه و بانک بنا نهاد و قس علی هذا. حال من از شما سؤال دارم؟ آیا می دانید که ما بابت این جامعه مدرن چه تاوانی را داریم پس می دهیم؟ و قیمت این تمدن مدرن برای ملت ایران و البته هر کشور کمتر توسعه یافته ای چقدر می باشد؟ ببینید، ساخت همه این چیزها خوب است ولی به شرط آنکه تمام آنها حاصل زحمت ملت خود باشد نه اینکه حاصل واردات از کشورهای غربی، بگذارید مثالی بزنم، مثلا ما می خواهیم یک موبایل را، که یک کالای لوکس غربی است وارد کنیم. خوب تاجر غربی این کالا را به ما پیشنهاد می دهد و ما نیز به خاطر علاقه به این زندگی مدرن، به خرید کالا های غربی متأسفانه اعتیاد پیدا کردیم در نتیجه با ولع تمام خواهان آن می شویم. ببینید عقل این جا حکم می کند که آقا، منطق آن است که ما در برابر کالای تولیدی آنها یک کالای تولیدی از کشور خود را به مبادله و داد وستد بپردازیم البته این کار عقلایی است ولی آن تاجر غربی، البته تمام غربی ها کالای تولیدی کشور ما را قبول ندارند و آن را نمی پذیرند خوب ما کاملا برعکس آنها می نگریم و کالای تولیدی آنها را با تمام وجود دوست داریم و حتی به داشتن یکی از این کالاها، کاملا فخر می کنیم بنابرین به آنها می گویم: خوب کالای تولیدی ما را قبول ندارید مشکل ندارد ما در قبال این موبایل زیبا و شکیل و لوکس به شما چه بدهیم که شما راضی شوید؟ آنها نیز به ما با وقاحت تمام می گویند که ما نفت خام شما را به ما هو خام می خواهیم و ما هم با کمال میل می گوییم: باشد. آنها به ما می گویند: چون نفت شما خام است ما در قبال محصول اندک و فراوری شده خود، مقدار زیادی از ثروت ملی شما را می خواهیم ما نیز ثروت ملی خود را به بهای اندک به آنها می دهیم و کاملا از آن معامله راضی هستیم آنها می گویند: اگر خواستید صادرات غیر نفتی خود را نیز توسعه دهید باز ما هستیم و منابع معدنی و کانی شما را در قبال رشد وزنی فزاینده ولی ارزش افزوده بسیار اندک، کاملا خریداریم و البته ما نیز کاملا از این معامله که بابتش زندگی مدرن غربی را از آنها هدیه می گیریم خوشحالیم. بلی این آخر و انتها اقتصاد ماست که در گمرک های ما رقم می خورد. حال برویم کالای غربی مصرف کنیم و از زندگی مدرن و پر زرق و برق غربی مان لذت ببریم. البته این بلایی می باشد که کشورهای ثروتمند غربی بر سر هر کشور کمتر توسعه یافته در می آورند.