ای مردم جهان، من امروز می خواهم به شما بگوییم که دیدگاه سلفی و تکفیری وصله ناجوری است که امروز تریبون ها و خبرگزاری ها و بنگاهای خبری غرب به اسلام می چسبانند.

 این تفکر درست است که در دوران شکوهمند تمدن اسلامی و توسط ابن تیمیه پایگذاری شد ولی در آن زمان، تمام علماء اسلام از شیعه و سنی و بالاخص اهل تسنن، (حتی متعصبین آنها که تشیع را زیر سؤال می برند) با آن مبارزه کرده و نگذاشتند که در آن زمان، به مانند امروز اینگونه شکل بگیرد.

 البته این فتنه چند قرن دیگر دوباره توسط فردی دیگر به نام محمد ابن و... شکل گرفت ولی این بار علماء اسلام دیگر نتوانستند از پس آنها برآیند. زیرا این دوران مصادف با دوران استعمار پیر یعنی امپراطوری بریتانیا بود و این دولت، این فرد را مناسب برای اهداف استعماری خود دید و از او حمایت کرد.

 من این مطالب را از روی توهم توطئه نمی گویم زیرا ظاهر امر، در تاریخ و حتی در عصر امروز این مسئله را بسیار روشن بیان می کند که من به ذکر چند دلیل می پردازم.

 1ـ چرا این تفکر در دوران ولی نعمت خود و بنیانگذار آن یعنی ابن تیمیه شکل نگرفت و زود به ازمحلال رفت تا اینکه چند قرن بعد، حیاتی دوباره یافت. زیرا این دیدگاه در دورانی شکل گرفت که هنوز عصر استعمار به وجود نیامده بود. ولی دوران بالندگی این تفکر زمانی بود که امپراطوری عثمانی در اوج ضعف و استعمار انگلستان در اوج قدرت بود. در آن زمان، استعمار انگلستان هدفی جز از بین بردن این امپراطوری مسلمان که باعث اتحاد مسلمین در برابر هجوم دشمنان شده بود را نداشت و حمایت از این تفکر کمک شایانی برای پیشبرد این هدف، برای دولت بریتانیا به عمل می آورد پس از آن حمایت کرد.

 2ـ حمایت های دولت آمریکا که ادامه دهنده سیاست های استعمار انگلستان در منطقه است به طور واضح دیده می شود. وقتی شما ماجرای یازدهم سپتامبر را مشاهده کردید متوجه شدید که آمریکا عزم مبارزه با ترویسم را دارد ولی ناگهان متوجه شدید که سردمداران کاخ سفید به جای آنکه به کشورهای حامی سلفی گری، که میلیون ها دلار نفتی، بابت تبلیغ این تفکر در جهان خرج می کنند و ریشه و بن این تفکر هستند، لشکرکشی کند به کشور عراقی حمله کرد که یک رژیم سسیالیستی داشت و تفکر حاکم بر آن هیچ سنخیتی با دیدگاه سلفی گری نداشت. بلی امروز ثابت شده است، از طرف همین دولت آمریکا نیز ثابت شده است که، عاملین حمله به برج های دوقلو در نیویرک تبعه کشوری هستند که آمریکا سال ها است با آن کشور روابط صمیمانه دارد. حتی از ترس آنکه روابط حسنه اش با آن کشور قطع نشود نامی از آن افراد حمله کننده نمی برد.

 به طور کلی، شما مردم جهان این را بدانید که نابود کردن ترویسم تکفیری کاری آسان است به شرط آنکه نقطه حمایت آنها از دیدگاه مالی و تبلیغی کور شود ولی همین کشورهای شما مانع این امر هستند. اگر مداخلات غربی ها نبود تا الان این ترویسم شوم به دست خود مسلمانان نابود شده بود همانطور که  فتنه خوارج و مانند آن در عصری که استعمار حاکم نبود، نابود شد.