آیا دادن یارانه به مردم کار درستی است؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعضی ها دادن یارانه نقدی به مردم را کار اشتباهی می دانند و علت آن را این گونه بیان می کنند: 1ـ افزایش نقدینگی و رشد تورم در کشور. 2ـ رشد تنبلی و بیکارگی و عدم میل به کار کردن در کشور، به خاطر همین آن را به اقتصاد کمیته امدادی شهرت داده اند.

 به اعتقاد بنده، تلاطم اقتصادی و بالا رفتن هر روزه ای تورم، دلیلی ماوراء ی دادن یارانه نقدی به مردم دارد در نتیجه مطمئنا یارانه نقدی چندان تأثیری در رشد تورم کشور نخواهد داشت بلکه برعکس با افزایش قدرت خرید مردم باعث از بین رفتن رکود در کشور می شود.

 به نظر من زمانی اشکال اول صحیح می باشد که مسئولین با مهار تورم و پائین آوردن آن در نازلترین حد و همچنین افزایش میزان درآمد اقشار حقوق بگیر که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند قدرت خرید مردم را افزایش دهند.

 دریغ که در انجام این کار ضعیف عمل کرده و به مسئله بسیار کوچکی گیر داده ایم.

اما اشکال دوم تاحدی می تواند حرف درستی باشد که من بابت آن سخنی ندارم.