روایتی از امام اول شیعیان: اگر شغل خستگی و رنج دارد، بیکاری مدام نیز مایه فساد و تباهی است.

1ـ راهکارهای حل معزل بیکاری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ببینید آقایان، امروز جامعه ما دچار معزل دردناکی به نام بیکاری شده است که عوارض خیلی بدی را در جامعه ما گذاشته است متأسفانه اگر در خانواده های متوسط جامعه نظری بیندازیم می بینیم که در هر خانواده ای افرادی هستند که بیکار می باشند این بیکاری منجر به ناهنجاری ها اجتماعی در کشور می شود که از جمله مهمترین آنها بالا رفتن سن ازدواج و کاهش زاد و ولد و بیماری ها روحی و روانی برای جوانان کشور و غیره می شود که خود می دانید.

من همیشه به این مسئله فکر می کردم که به چه علتی این رشد بیکاری در کشور ایجاد شد؟ روزی در همین شهر قم کارخانه های بزرگ نساجی مانند ایران ترمه و تورینه با هزاران کارگر فعال بود ولی بعد از مدتی این کارخانه های بزرگ ورشکسته شدند و نیروی کار فراوانی بیکار شدند.

 امروزه، در همین شهر قم فقط کارخانه های کوچک آن هم با نیروی کار کم ایجاد اشتغال می کنند آن هم با هزاران نازی که برای نیروی کار، جناب کار فرما در می آورد مثلا چند نفر از آشنایان من که برای استخدام در این شرکت ها به آنجا مراجعت نموده اند کارفرما با گذاشتن شرط های زیاد، تازه فقط با پر کردن فرم به آنها گفته است: بروید صدایتان می کنیم ولی خبری نشده است این افرادی که من یاد آنها را ذکر کردم از قشر تحصیل کرده جامعه هستند که حتی راضی به کارگری کارخانه شده اند ولی همچنان مشکل کار دارند.

بالاخره من در اینجا هدفم بیان علت رشد بیکاری و دادن راهکار برای حل آن است.

برای رسیدن به این هدف من مطالعاتی در این مورد انجام دادم و به وارسی نظرات اقتصاددان در مورد اقتصاد ایران پرداختم تا به نتایجی که بیان می نمایم رسیدم.