چگونه از درس استاد بهره وافی را ببریم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سابقا بیان نمودیم که یکی از راه های بیشتر ماندن مباحث درسی در حافظه ما این می باشد، درسی را که از استاد آموخته ایم براساس فهمی که از درس یافته ایم بعد از کلاس تقریر نمایم.

خوب یکی از پایه های این روش فهم خوب درس از استاد می باشد حال برای فهم بهتر درس باید چه کارهای صورت گیرد؟ من در اینجا علاقه دارم تجربیاتی را که در این مورد دارم در اختیار دوستان قرار دهم.

 خوب، این روش ها از این قرار می باشد.

1ـ انتخاب استاد اهمیتی بسیار مهمی دارد زیرا استادی که خوب بتواند مطلب درسی را به شاگرد تفهیم کند در فهم بهتر درس کمک شایانی انجام می دهد به علاوه استاد خوب با تفهیم قابل قبولی که از درس ارائه می دهد علاقه شاگرد را به درس روز افزون کرده که این خود نیز هم باعث توجه بیشتر شاگرد به درس و هم باعث در حافظه ماندن بیشتر درس، می شود ولی استادی که نتواند مطلب را به شاگرد منتقل کند باعث بی توجه ای شاگرد در سر کلاس و حتی زدگی او از ادامه درس آمدن می شود که این خود یک معزل دانش افزایی است.

2ـ بهتر است شاگرد با استاد رفیق و دوست شود زیرا این باعث دو مسئله می شود یک ایجاد ارادت نسبت به استاد می نماید و به خاطر همین در سر درس رفتن و گوش دادن به درس سستی نمی کند و اهمیت به درس می دهد و دوم باعث آن می شود که در سر درس از استاد سؤال یا اشکال کند و با او مناظره درسی نماید که این ها در تفهیم درس اهمیت بسیار دارد.

3ـ بهتر است در کلاس های که شلوغ می باشد شرکت ننماید زیرا کلاس های شلوغ به خاطر آنکه استاد بر آن تسلط کمتری دارد در بیشتر مواقع دچار حاشیه است بنابرین همین امر منجر به بی توجه ای شاگرد به درس می شود در نتیجه هرچقدر کلاس درس رسمیتش بیشتر باشد کمک بیشتری به تفهیم درس می نماید.

4ـ بهتر است همواره در صف جلوی درس و نزدیک به استاد بنشیند زیرا این امر منجر به توجه و فهم بیشتر درس می شود.

5ـ اگر شاگرد عینکی می باشد بهتر است آن را در سر درس بزند زیرا این امر منجر به تمرکز و توجه بیشتر و درنتیجه تفهیم بهتر مطلب درسی می شود.

6ـ ورزش کردن خوب و درست که باعث نشاط فرد شود، در سر کلاس تفهیم بهتر درس را به ارمغان می آورد البته شایان ذکر است که ورزش ها هوازی مانند دو، نشاط بهتر و بیشتری را به همراه خواهد داشت این تجربه مورد تأیید وافر من می باشد پس بهانه های وقتگیر بودن ورزش درست نمی باشد.

البته موارد دیگری نیز وجود دارد ولی این مواردی که بنده بیان نمودم اهم آن می باشد.