بررسی آنچه در جوامع غربی می گذرد براساس یک مناظره واقعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ابتدا این مطلب را بیان نمایم که دوستان عزیز، مطلب بنده در حقیقت یک مناظره می باشد که برگرفته از یک مناظره واقعی که بین من و یک نفر دیگر به وجود آمد نوشته، و شکل گرفته است.

یک نفر به بنده این مطلب را بیان نمود که آقای محترم، مردم در دنیا غرب در اوج رفاه زندگی می کنند بدون اینکه هیچ مشکلی در زندگی متوجه آنها باشد.

بنده در جواب ایشان این مطلب را بیان کردم، این که آنها از لحاظ سطح زندگی و رفاه از ما بالاتر هستند را من قبول دارم ولی اینکه شما می فرماید آنجا مدینه فاضله می باشد مورد پذیرش من نمی باشد امروزه جوامع غربی دچار معزلات زیادی هستند که یکی از مهمترین آنها فروپاشی خانواده می باشد.

ایشان در جواب بنده فرمودند که شما دارید سیاه نمایی می کنید و اصلا قضیه آن طوری که شما می گوید نیست. دلیل آن نیز این مطلب می باشد که شما چطور بدون آنکه به جوامع غربی سفر کرده باشید و با آنها معارشت و زندگی کرده باشد این ادعا را بیان نموده و اینگونه قضاوت می نماید.

بنده در جواب ایشان فرمودم که شما سخنتان تاحدی درست می باشد. درست است که من از لحاظ مالی وسع آن را ندارم که به آنجا روم تا دقیقتر این ادعا را بحث نمایم ولی وقتی زندگینامه نخبگان غربی را مطالعه می کنم یا فیلم ها یا سریال های آنها را به تماشا می نشینیم بعد از تحلیل این موارد به نظریه خود می رسم.

او در جواب بنده این مطلب را بیان داشت که شما نمی توانید براساس این چیزی که عرض کردید قضاوت نماید.

من این مطلب را به ایشان بیان نمودم که دوست من، شما که در این جامعه اسلامی از نعمت های که برخودارید و آن را به عینه می ببینید این قدر غافل هستید چرا نمی توانید تحلیل مرا بپذیرد؟؟؟

ایشان گفتند چه نعمت های است که من از آن غافل هستم؟؟؟ شما برای بنده گوشزد نماید.

گفتم نعمت مهر پدری و مادری و برادری و خواهری و فرزندی و فامیلی که شما از آن بهره می برید ولی از آن غافل می باشید. بلی شما در جای گرم نشستید و از همه چیز غافل می باشید نمی دانید این که مادر یا پدرتان شما را ترک کنند و بروند پی لذت های خود یعنی چه؟؟؟ نمی فهمید داشتن یک خانواده گرم که خیلی ها در غرب، در هوس آن هستند یعنی چه؟؟؟ چرا تحلیل من را قبول ندارید در حالیکه خود اینقدر از واقعیت عینی جامعه خود بی خبراید؟؟؟ در حالیکه زندگی نامه نخبگان آنها موجود است می توانید بروید آن را بخوانید به علاوه نویسنده هر جامعه ای همیشه تحت تأثیر شرایط جامعه خود می باشند و چه ناخوداگاه و چه خوداگاه این تأثیر، در آثار او بروز می یاید به قول قدیمی ها از کوزه همان ترواد که در اوست.   

من فیلم ها یا سریال های خارجی زیادی دیده ام که نویسنده، به معزل فروپاشی خانواده اشاره دارد مثلا در سریالی مشاهده کردم فردی که مدیر بلندپایه دولتی بود و تمکن مالی بالای داشت همیشه در این توهم بود که نکند همسر خود را از دست بدهد و کانون گرم خانواده ای که دارد از بین برود بنابرین همیشه تلاش داشت که محبت همسر خود را نگه دارد یا مثلا در دو فیلم و یک سریال این را دیدم که فرزندان خانواده از مادر خود به خاطر ترک خانواده و رها کردن آنها یا هوسبازی های متعدد با مردان مختلف، متنفر بودند حتی در یک سریال کسی هفتیر خود را به سمت مادر خود گرفته قصد کشتن او را دارد وقتی مادرش از این قصد او تعجب می کند به او می گوید که او هرگز برای آنها مادری نکرده است به راستی چرا نویسنده یک چنین اقدام مشمعز کننده ای را بالاخص از دیدگاه مردم جامعه ما اینگونه به تصویر می کشد؟؟؟ به نظر من  نویسنده می خواهد به جامعه غربی و از بین رفتن بنیان گرم خانواده با نوشته خود اعتراض کند یا در فیلمی می دیدم، مردی که به خاطر روابط نامشروعش با یک زن دیگر همسرش خودکشی کرده بود چگونه دچار عذاب وجدان شده بود و قس عل هذا. بلی این واقعیت های است که در جوامع غربی اتفاق می افتد و بعضی ها نمی خواهند ببینند.

ایشان در ادامه این مطلب را به بنده گفتند خوب به فرض که سخن شما درست باشد چرا نمی خواهند که آن را اصلاح کنند در حالیکه می دانند که چه کاری درست می باشد؟؟؟

بنده در جواب این مطلب را بیان داشتم که ببین آقای محترم، این مقتضی تمدن غربی می باشد که همه چیز به اصالت لذت می رسد و این اصالت بر همه شئونات جامعه غربی حاکم است در جامعه غربی مردم به مانند افراد مستی هستند که می دانند دارند کار اشتباه و خلاف فطرت انسانی شان انجام می دهند ولی نمی تواند جلوی خود را بگیرند زیرا این مقتضی جامعه غربی است که به مانند گردابی آنها را می بلعد.