تمدن نوین اسلامی و کمپانی نوین اسلامی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همیشه در مورد احیاء تمدن اسلامی فکر می کنم و همیشه تصویر آن تمدن و شکل ساختار جامعه جدید آن را در آینده در ذهن خود تصور می نمایم یکی از این تصورات که در مورد آن فکر می کنم ساختار کمپانی ها و شرکت هایی است که پیشرفت این تمدن را از لحاظ دانش و فن آوری تضمین می نماید و آن تمدن آینده را در پیشرفت دانش و فن آوری سردمدار جهان بشری می نماید.

حال دوست دارم که شما خوانندگان عزیز نیز از آنچه در سر سودایی ما می گذرد باخبر شوید. در کمپانی های تمدن اسلامی که این تمدن را رو به پیشرفت و تعالی در دانش و فن آوری  می برند مردانی سخت کوش با لباسی متحد شکل که هیچ تشبه ای به لباس کفار ندارد با نظم و دسیبرینگ بالا کار می کنند زیرا آنها در جامعه زیسته اند که همه چیزش از اسلام دم می زند و مبانی اسلامی را فریاد می کند آنها در دانشگاه هایی درس خوانده اند که رشد و تعالی اسلام و مسلمین را به شکل بالقوه و بالفعل به خورد آنها داده، و ذهنیت آنها را کاملا تغییر داده است پس در ذهن تک تک آنها تعالی و پیشرفت اسلام و مسلمین نهادینه شده و برای این هدف مقدس می جنگند. کمپانی برای مستشاران و مهندسین خود شهرکی مسکونی ساخته که مجموعه ای از خانه های بسیار فراخ می باشد خانه ها از بیرون به شکل مکعب شییشه ای از شیشه رفلکس است که داخل آن مکعب  خانه ای با معماری اسلامی وجود دارد که دور و ور آن را باغ و بوستانی زیبا دربرگرفته است این خانه ها از تمام امکانات رفاهی برخودار می باشد به طوری که ساکنین آن نیاز به رفتن به پارک یا سینما یا رستوران برای تفریح ندارند  در آن خانه برای کارکنان کمپانی همسرانی وجود دارد که آیین همسرداری و کلا رتخ و فتخ خانه را به شکلی آکادمیک گذرانده اند آنها همه چیز می داند از علم روانشانسی و روش آراستن و چکونگی رفتار و آداب، همه چیز که برای یک زندگی اسلامی نیاز است آنها عضو انجمنی به نام زنان فرهیخته برای مردان فرهیخته هستند زیرا به این قانون معتقد می باشند که پشت هر مرد موفقی یک زن موفق وجود دارد این انجمن که از طرف کمپانی هدایت می شود از آنها می خواهد که مردان خود را برای هر چه به پیشرفت رساندن تمدن اسلامی تشویق کنند تا مردان با انرژی روز افزون برای کار فردا خود آماده شوند.