چگونه به جنگ فن آوری ماهواره برویم؟؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز جهان غرب در دادن فرهنگ مبتذل خود به کشورهای اسلامی از جمله ایران عزیز ما بسیار سخاوتمند است و تمام تلاش خود را در این زمینه معطوف کرده است و میلیاردها دلار بابت آن خرج می کند ولی در دادن فن آوری و پیشرفت علمی به ما بسیار بخیل و تنگ نظر می باشد همان طور که در قضیه فن آوری هسته ای آن را مشاهده فرمودید.

یکی از روش ویرانگر فرهنگی غرب برای از بین بردن اعتقادات مذهبی مردم ما و فروپاشی بنیان خانواده در ایران برنامه های ماهواره ای می باشد. که متأسفانه در کشور ما بسیار فراگیر شده است به طوری وقتی به بعضی از شهرهای ایران می رویم با صحنه ای بس عجیب مواجه می شویم، ساختمان ها از بس آنتن بشقابی به آن متصل شده است که به مانند جوجه تیغی شده است.

حال برای مبارزه با این تک فرهنگی غرب باید چه کرد؟؟؟ یکی از این روش ها، روش اصل قرار دادن زندگی سنتی است که بنده در مورد آن در مطلبی دیگر صحبت نمودم. روش دیگر استفاده از تکنولوژی بر علیه تکنلوژی است که بنده می خواهم در مورد این روش دوم قدری صحبت کنم.

 در یک فیلم خارجی دیدم که یک نفر برای شکستن فن آوری امنیتی یک مکان امنیتی یک فن آوری جدید به کار برد وقتی رفیق او با این مفهوم، از او پرسید: چگونه می خواهی بر این  فن آوری امنیتی پیروز شوی؟؟؟ به او البته با این مفهوم گفت: آن فقط یک فن آوری است و برای شکستن یک فن آوری باید با فن آوری  به جنگ آن رفت حال بنده نیز می خواهم بگویم که برای پیروزی بر فن آوری ماهواره غربی باید با فن آوری ماهواره به جنگ آن رفت.

بگذارید این مطلب را توضیح دهم، بنده قبل از آن که طلبه بشوم در دانشگاه رشته ریاضی محض می خواندم ما در آنجا حدود چهار واحد فیزک کاملا استدلالی مکانیک پاس کردیم یکی از مسائلی که ما باید در آنجا محاسبه می کردیم حرکت ماهواره ها به دور زمین بود بنده می خواهم مقداری در این مبحث صحبت کنم.

ببینید آقایان، ماهواره برای چرخش به دور زمین نیاز به موتور ندارد بلکه چرخش آن به دور زمین براساس سرعت اولیه ای است که در مدار زمین پرتاب شده است.

ماهواره هرچقدر به زمین نزدیکتر باشد سرعت چرخش آن به دور زمین بیشتر می شود و زمین را با سرعت بیشتری دور می زند تا این که به مداری به نام مدار جئو می رسیم، که ما آن زمان که در فیزک مکانیک فاصله آن را محاسبه می کردیم این مدار در برد 36000کیلومتری زمین می باشد که اگر ماهواره در این مدار قرار گیرد همزمان با زمین می چرخد بیشتر ماهواره های کاربردی از جمله ماهواره ها تلویزیون که متأسفانه افیونی برای فرهنگ ما شده در این مدار قرار دارد.

خوب روشی که بنده در مورد مبارزه تکنولوژیکی با این فن آوری ماهواره های تلویزیونی ارائه می دهم به این صورت می باشد.

ببینید آقایان من شنیده ام که مسئولین امر در کشور برای مبارزه با برنامه های ماهواره ای از فن آوری پارزیت از طریق برج ها زمینی استفاده می کنند چون این برج ها در ارتفاع پایین قرار دارد هم به ارتباطات مخابراتی لطمه می زند و هم آسیب های پزشکی به همراه دارد.

بنده یک روش جدید را ارائه می کنم که به فن آوری آن دست یافته ایم.

اول، آن فن آوری که ما به آن دست یافته ایم را توضیح دهم، آن فن آوری، فن آوری پرتاب ماهواره در ارتفاع کمتر از مدار جئو می باشد که ما توانستیم این کار انجام دهیم حال کافی است که در این ماهواره های که به طبع، همان طور که گفتم با سرعت بیشتری به دور زمین

می چرخد آنتن پارزیت بگذاریم و ماهواره را طوری تنظیم نمایم که وقتی به آسمان ایران اسلامی عزیزمان می رسد آنتی پارزیت آن شروع به کار کند و به پخش پارزیت در ارتفاع بسیار بسیار بالا از زمین بپردازد تا امواج ماهواره های تلویزیونی که در مدار جئو یعنی مداری که بالاتر از ماهواره ما قرار دارد، را مختل کند.

این کار این حسن را دارد که چون ماهواره پخش کننده پازیزت در ارتفاع بسیار بالایی از زمین قرار دارد نه آسیبی به امواج مخابراتی ما می زند و نه آسیب پزشکی به همراه می آورد.

فقط نکته پایانی در این مسئله این می باشد که یک ماهواره نمی تواند این وظیفه خطیر را به تنهایی انجام دهد بلکه ما باید تعداد زیادی از این ماهواره ها را به فضا بفرستیم زیرا ماهواره های که در مدار پائینتر از مدار جئو چرخش می کنند با سرعت خیلی زیادی سزمین ما، ایران عزیز اسلامی مان را جاروب می کنند به علاوه، پهناوری کشور را نیز باید در نظر گرفت.

پس باید تعداد ماهواره ها آن قدر زیاد باشد که بعد جاروب یک ماهواره نوبت به ماهواره دیگر برای جاروب کردن برسد و تمام کشور را نیز پوشش بدهد.