اسلام دین فطرت است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روزی در یک مطلب خود این را بیان داشتم که احکام دین اسلام براساس فطرت انسان ها می باشد.

یک نفر از آمریکا برای من کامنت گذاشت این فطرت، فطرت که شما می گوید برای من روشن نیست.

من امروز می خواهم در این مورد صحبت کنم به نظر من فطرت یک ندای درونی است که سعی دارد انسان را به راه درست دعوت نماید فقط شرط آن این است که انسان گوش دل فرا دهد تا آن را بشنود.

زیرا گاهی این ندای درونی به خاطر شرایط حاکم در جامعه در درون انسان رو به خاموشی می رود و دیگر انسان آن را نمی شنود.

ولی در بعضی انسان ها گاه این ندا آنقدر قوی است، با این که در شرایط بسیار فطرت کشی قرار دارند نمی تواند در برابر این ندا سکوت کنند و به طور ناخودآگاه از آن تبعیت می کنند.

بگذارید دو مثال برای شما دوستان بزنم اسلام همیشه زنان را به حیاء و عفت در برابر مردان نامحرم دعوت می کند. این یک فرمان دینی تنها نیست بلکه خداوند آن را در نهاد زن که همان فطرت اوست نیز قرار داده است این مسئله در زندگی نامه یک زن بازیگر هالیوودی به نام «آن بنکرافت» به خوبی دیده می شود بگذارید این را بگویم که این خانم در شغل خود یعنی هنرپیشگی بسیار فرد موفقی بود و یک بار هم اسکار گرفت.

خوب به طبع این خانم هنرپیشه غربی است و باید یک زن روشنفکر غربی باشد به علاوه بازیگر سینما هالیوود است و چون سینما هالیوود مهد بی عفتی و بی حیائی زنان است زنی که وارد این سینما می شود باید به طبع حیاء و عفت را کنار بگذارد و وارد این سینما شود. به علاوه این خانم اصلا مسلمان نیست تا احکام اسلام در مورد حیاء و عفت پیشه کردن زنان به گوشش رسیده باشد.

ولی این ندای درونی فطرتی که «ای زن تو باید حیاء و عفت پیشه کنی» در این زن آنقدر قوی است که تاب مقاومت در برابر آن را ندارد و مجبور می شود با این که در شرایطی درست برخلاف این خواسته درونی خود قرار دارد از آن خواسته متابعت کند و زندگی نامه ای متفاوت برخلاف هنرپیشگان دیگر زن هالیوودی برای خود رقم بزند.

زیرا این خانم در دوران بازیگری خود در سینما هالیوود به روزی رسید که تصمییم گرفت از سینما هالیوود کنار بکشد وقتی علت کنار کشیدن او را از سینما جویا می شوند با این مفهوم به آن ها جواب می دهد، که سینما هالیوود از او درخواست بی عفتی و بی حیائی در فیلم هایش کرده است ولی او به هالیوود آمده که اندازه بازی اش بزرگ شود، نه اندازه بدنش، در نتیجه  از این سینما پرزرق و برق کنارگیری می کند.

جالب این جا است که این خواسته فطرتی در این زن آنقدر قوی و قدرتمند است که این زن برخلاف دیگر بازیگران زن هالیوودی که زندگی های خانوادگی از هم پاشیده ای دارند زندگی سالمتری دارد و بیش از یک بار ازدواج نمی کند و به همسر خود «مل بروکس» نیز تا آخر عمر خود در این دنیا وفادار می ماند.

مثال دیگر این می باشد که اسلام مردان را به غیرت داشتن نسبت به همسران خود دعوت می کند و از مردان می خواهد که همسران خود را به حیاء و عفت در برابر مردان نامحرم دعوت کنند این خواسته نیز در درون مردان به طور ناخوادگاه وجود دارد فقط کافی است که گوش دل فرا دهند تا ندای آن را بشنوند. در زندگی نامه «مرلین منرو» یک مدل بی عفت و بی حیاء کشور آمریکا می خواندم که ازدواج دومش با مردی بود که قهرمان مسابقات بیسبال آمریکا شناخته می شد نام آن مرد «دیماجیو» است خوب به طبع این مرد مسلمان نیست و احکام اسلام به گوشش نرسیده است جالب در زندگی این زوج این جا است که بعد از یک مدت کوتاهی که از زندگی این زوج می گذرد این زوج تصمیم به جدا شدن از هم می گیرند وقتی علت را از آنها جویا می شوند به این بیان جواب داده می شود که «دیماجیو» همسر خود را ازان خود می داند و تحمل شغل مبتذل همسر خود را ندارند و این منجر به مشاجره بین این دو شده است.

بله اسلام دین فطرت است فقط باید گوش جان به ندای درون داد تا احکام اسلام را از درون خود بشنوی.