تحلیلی تاریخی از دوران رضا خانی براساس یک مناظره واقعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ابتدا این مطلب را بیان نمایم که دوستان عزیز، مطلب بنده در حقیقت یک مناظره می باشد که برگرفته از یک مناظره واقعی که بین من و یک نفر دیگر به وجود آمد نوشته، و شکل گرفته است.

روزی یک نفر به بنده از خدمات رضا خان به عنوان شاه مملکت، تعریف نمود او می گفت که  رضا خان برای ما دانشگاه و نیروی نظامی نوین و طرح جامعه شهری و توسعه راه ها و غیره را به همراه آورد به طور کل فقط از او تعریف نمود.

بنده در جواب ایشان فرمودم که رضا خان هر کاری هم برای کشور انجام داد به نظر بنده فقط ظاهرسازی بود یعنی فقط کشور را در صورت و فقط در صورت به سبک غربی مدرن کرد ولی ما پیشرفت عمقی نیافتیم پیشرفتی که ما را به عنوان یک قدرت واقعی صنعتی و علمی و اقتصادی در دنیا مطرح کند بنابرین کشور ما ظاهر مدرن خود را که فقط ظاهر بود به بهای بخسی یعنی در قبال خام صادر کردن منابع طبیعی و ثروت های ملی اش از جهان غرب خریداری نمود در حالی که این جامعه به اصطلاح مدرن از درون به راستی که پوک بود و اگر نتیجه ای مثلا از دانشگاه هایش داشت یعنی همان نخبگان دانشگاهی، آنها نیز به کشورهای غربی می رفتند بنابرین از این طریق نیز نفعی برای ملت حاصل نمی شد یعنی این تمدن مدرن تبدیل به توری غربی برای شکار نخبگانی شده بود که با پول ملت ایران درس خوانده بودند و به کسوت علمی رسیده بودند.

او در جواب این را مطرح کرد که ارتش سیصد هزار نفری رضا خان که در حد مدرنترین

ارتش های جهان بود ما را در نزد کشور خاورمیانه به عنوان یک قدرت مطرح کرده بود و کشور را بعد از سال ها، یکپارچه و به ناامنی ها و جدایی طلبی ها داخلی پایان داده بود.

بنده در جواب ایشان این مطلب را بیان نمودم چه ارتش مدرنی؟؟؟؟ ارتش مدرنی که با حمله متفقین در عرض کمتر از یک ماه از هم پاشید و کشور تقریبا بدون هیچ مقاومتی به اشغال متفقین در آمد ارتشی که رضا خان به خاطر ابهت پوشالیش مدت های مدیدی سر تفاخر خود را بالا می برد تنها ثمره اش برای او تبعید خفت بار از کشور را به ارمغان آورد.

او در جواب به بنده این مطلب را بیان نمود می دانی طرف ارتش رضا خانی چه ارتش های بودند؟؟؟ ارتش ابرقدرت های جهان یعنی ارتش شوروی و ارتش انگلستان و ارتش آمریکا، هر ارتشی باشد نمی تواند در برابر این ارتش ها مقاومت کند و به راحتی دست تسلیم خود را بالا می برد.

بنده در جواب ایشان فرمودم معلوم است طرف خود را نشناختی من یک آدم پشت کوهی نیستم که بخواهی با این مغالطات مرا بفریبی بنده تاریخ جهان خوانده ام تاریخ جنگ ها را مطالعه نموده ام. تاریخ جنگ ها از عهد باستان تا همین امروز سخن شما را تکذیب می کند.

مثلا در همان دورانی که ارتش رضا خانی به راحتی از هم پاشید یعنی دوران جنگ جهانی دوم، ارتش آمریکا که به قول شما ابرقدرت بود به امپراطوری ژاپن اعلام جنگ داد ولی ارتش ژاپن استدلال شما را نیاورد که بلی، این ارتش، ابرقدرت جهان است و ما کاری جز تسلیم شدن در برابر آنها را نداریم پس باید تسلیم شویم.

نه، آنها تسلیم نشدند و با تمام قدرت و قوای خود جلوی ارتش آنها ایستادند به قدری که آمریکا برای گرفتن هر جزیره ای یا هر منطقه ای از ارتش ژاپن باید کشته های زیادی می داد تا آن را از ژاپنی ها پس بگیرد از همه بدتر این بود که نیروهای مسلح ژاپن برای دفاع از کشورشان تا آخرین قطره خون و آخرین نفر مقاومت می کردند به قدری که رئیس جمهور آمریکا هری ترومن علت اندختن بمب اتم به شهرهای ژاپن را تاوان ادامه جنگ با ژاپن یعنی کشته بسیار برای نیروهای آمریکا و عدم تسلیم ارتش ژاپن ادعا کرد.

  آری ژاپن به این راحتی تسلیم ابرقدرت های یگنه دنیا نشد بلکه آنها تاوان سختی بابت آن دادند.

باید این را دانست که، ژاپنی هایی که که در برابر نیروهای متفقین می جنگیدند مردم داوطلب نبودند، میراز کوچک خان جنگلی و رئیس علی دلاواری نبودند بلکه نیروهای مسلح و با دسبرینگ نظامی ژاپنی بودند که می جنگیدند. آری، نیروهای مسلح از بیت المال هزینه

نمی گیرند که پرستیژ نظامی شان را به رخ بکشند بلکه پول می گیرند که دست اجنبی را از کشور کوتاه کنند.

از این مثال ها در طول تاریخ به مانند جنگ کره یا جنگ ویتام بسیار است که خود می توانید در مورد آن مطالعه نمایید.