4_ جواب یک شبه: ایران بعد از اسلام یا ایران قبل از اسلام کدام از لحاظ تمدن، شکومندتر بودند؟؟؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او در جواب بنده نام چندین دانشمندان ایران باستان را بالاخره نام برد که این افراد را شامل 

می شدند: اسکیلاس، آرتاخه، استانس، فرغان، جهن برزین، برازه و مانی.  

بنده در جواب ایشان ابتدا از مانی شروع کردم که بین این ها خیلی مشهور است او ادعای پیامبری داشت و کسی که ادعای پیامبری دارد را در عرف دانشمند نمی خوانند دومی اسکیلاس است که اصلا ایرانی نیست و یونانی می باشد که در دربار داریوش اول خدمت می کرد و دریانورد بود سومی استانس که یک شیمدان بود که مطلب چندانی در مورد او نیافتم جزء این که دانش او بیشتر شبیه افسانه می نمود الباقی هم معمار بودند که بین آنها آرتاخه معروفتر بود که کانال آثوس را در یونان در هنگام یورش خشایارشا با فرد دیگری به نام بوبراندا ساخت الباقی، برازه زنده کننده شهر فیروزآباد و فرغان سازنده تاق کسرا و جهن برزین سازنده تاق تاقدیس می باشند.

در مرحله دوم این افرادی که ایشان بیان داشتند هرگز  کف و هم اندازه افرادی که بنده از تمدن اسلامی مد نظرم بوده نیستند زیرا اولا افرادی که مد نظر بنده هستند اطلاعات فراوانی در مورد آنها می توان در سایت ها و وبلاگ ها و فضای مجازی و منابع نوشتاری یافت آن هم با سند متقن، در حالی که این افرادی که ایشان نام بردند این گونه نمی نمایند.

ثانیا افرادی که مد نظر من هستند دارای تألیفات زیادی هستند که بسیاری از تألیفات آنها در دست محققین امروزی می باشد و بسیاری از این تألیفات هنوز مورد استفاده آنها قرار می گیرد ولی افراد مورد نظر ایشان این گونه نمی نمایند.

ثالثا افرادی که مد نظر بنده هستند دارای اختراعات و اکتشافات هستند که در جهان علم مورد تأیید است در حالی که افراد مد نظر ایشان این گونه نمی نمایند.

رابعا افرادی که مد نظر بنده هستند دارای نظریات و تئوری های علمی هستند که بعضی از آنها هنوز مورد تأیید اهل علم هستند در حالی که افرادی که ایشان مد نظر دارند این گونه نمی نمایند. 

در پایان این مطلب را بیان دارم که ایشان فی الجمله سخن و ادعای من را در مناظرات پذیرفت.