ویژیگی های استاد خوب

ویژیگی های استاد خوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پس از عمری سر درس رفتن من به تجاربی در مورد ویژگی های استاد خوب از دیدگاه خود دست یافته ام که دوست دارم آن را به استحضار خوانندگان عزیز برسانم حال چرا گفتم «از دیدگاه خود»؟ به خاطر اینکه این مسئله در نظر هرکس نسبی است و باید براساس استعداد خود استاد مدنظر خود را انتخاب کند. حال به بیان ویژگی های استاد خوب می پردازیم: 1ـ دارای قدرت بیان خوب باشد زیرا این ویژگی باعث این می شود که مطالب درسی برای محصل واضح و آشکار باشد. 2ـ دارای سرعت تدریس پائین باشد زیرا این امر فرصت خوبی را برای محصل به همراه دارد تا برای فهم درس بیان شده خوب تمرکز و تفکر کند شاید عده ای بیان کنند که این امر موجب آن می شود که استاد نتواند کتاب را به پایان برساند من در جواب این گروه این مطلب را بیان می کنم که اصل کیفیت است و نه کمیت زیرا محصل اگر یک مطلب را خوب بفهمد بیشتر به درد او می خورد تا چند مطلب را بخواند و خوب آن را نفهمد البته این ویژگی، بزنگاه اختلاف، در مورد ویژگی های استاد خوب است. 3ـ مطالب کتاب را به صورت نموداری و جزوه گونه در پای تخته بنویسد زیرا این کار علاوه بر آنکه یک جزوه درسی در اختیار محصل قرار می دهد می تواند به موشکافی مباحث درهم تنیده در کتاب، بپردازد و باعث فهم بهتر و ماندگاری بیشتر در ذهن محصل شود.

  • علی اسمعیلی
  • جمعه ۳ دی ۹۵

مزایای استاد خوب

مزایای استاد خوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ببینید آقایان، کسی که برای کسب دانش به دنبال استاد خوب است از مزایای کثیری بهره می برد که در کسب دانش بسیار مهم است من می خواهم این مزایا را برای شما برشمارم: 1ـ کسی که استاد خوبی را برای تدریس برگزیده است اولین چیز مفیدی که برای او به همراه خواهد داشت این است که، ساعتی را که برای درس رفتن انتخاب کرده است بیهوده نمی گذاراند و عمر انسان که با ارزشترین سرمایه اوست به باد فنا نمی رود. از این سخن من این مطلب بر می آید، حتی اگر کلاسی رفتید که استاد آن ضعیف تدریس می کند سعی کنید که با گوش دادن و تمرکز به درس استاد بهره ای هر چند اندک از آن کلاس ببرید.

  • علی اسمعیلی
  • پنجشنبه ۲ دی ۹۵

استاد خوب

استاد خوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد این که سطح یک حوزه را تمام کردم به این دیدگاه رسیده بودم که کلاس رفتن فقط وقت تلف کردن است و اگر درس ها را غیر حضوری کنم و آنها در کتابخانه مطالعه نمایم بازدهی من در یادگیری  و البته در زمان بیشتر می شود ولی به خاطر یک سری مسائل مجبور شدم تا چند کلاسی بردارم یکی از کلاس ها با استادی فرهیخته بود که نظر من را کلا درباره غیر حضوری کردن درس ها عوض کرد آری، وقتی که کلاس ایشان می رفتم از درس بهره وافی می بردم و معتفد بودم که نود درصد، این کلاس برای من بازدهی دارد به خاطر همین من که زیاد علاقه به درس رفتن نداشتم از شیوه تدریس ایشان بسیار لذت می بردم و هر وقت به کلاس درس ایشان نمی رفتم انگار ضرر سنگینی متوجه من شده بود به خاطر همین با سر، به کلاس ایشان می دویدم بعدها علت این حالت مرا خود به ما بیان فرمودند.

  • علی اسمعیلی
  • چهارشنبه ۱ دی ۹۵

آیا سلفی گری یک نحله علمی است؟

آیا سلفی گری یک نحله علمی است؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در دهه سی شمسی فرقه ضاله بهایت با حمایت رژیم پهلوی دست به فعالیت سنگین برای تبلیغ تفکر خود در ایران زد در آن زمان آقای فلسفوی به عنوان یک منبری معروف به مبارزه علمی با این تفکر دست زد و در منبرهای خود تفکرات این فرقه ضاله را زیر سؤال می برد می گویند: شبی در خانه این عالم جلیل القدر را زدند وقتی ایشان، در خانه را باز کردند، دید، چند نفر از سران این فرقه ضاله دم در ایستاده اند و پس از خوش و بش با حاج آقا، از حاج آقا تشکر کردند وقتی آقای فلسفوی علت تشکر را از ایشان پرسید آنها به این منبری معروف گفتند که شما با این مباحثی که در مورد تفکر بهایت کرده اید به این فرقه به طور واضحی رسمیت داده اید و آن را به عنوان یک نحله علمی پذیرفتید از آن به بعد می گویند: آقای فلسفوی دیگر به نقد علمی این تفکر نمی پرداختند و فقط بر برپایی جشن های میلاد امام دوازده شیعیان تأکید داشتند و این روش را بهترین روش برای مبارزه با  این فرقه ضاله می دانستند.

  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۲۷ آذر ۹۵