داستان سوم نتیجه ای که از یک فیلم گرفتم

داستان سوم نتیجه ای که از یک فیلم گرفتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از کودکی تا این زمان هر گاه سریال ها و فیلم های ایرانی را نگاه کردم به این نتیجه رسیدم که این فیلم ها و سریال ها که توسط مسلمانان ساخته شده است همواره این مسئله را در ذهن بیننده تداعی و تلقین کرده اند که زن و همسر آرمانی کسی است که در بیرون از خانه به عنوان یک زن شاغل، فردی موفق باشد آری او باید زنی باشد که یا یک خانم دکتر و یا یک خانم مهندس و یا یک استاد دانشگاه موفق باشد و زنان خانه دار زنانی عقب مانده از تمدن معرفی می شوند که محلی از اعراب ندارند متأسفانه این تلقین ها در ذهن جوانان نیز تأثیر گذاشته و باعث شده جوانان امروزه، یکی از معیار های مهمشان در ازدواج موقعیت شغلی و درآمدی همسران آینده شان در بیرون از خانه باشد
  • علی اسمعیلی
  • چهارشنبه ۸ دی ۹۵

داستان دوم در مورد جامعه آرمانی

داستان دوم در مورد جامعه آرمانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داستان ابن سیرین یکی از تأمل برانگیزترین داستان ها در نزد من بوده است که مطمئنا بسیاری از خوانندگان عزیز این داستان را خوانده اند یا اگر نخوانده اند به نظر من بسیار مفید است که به آن مراجعه و آن را مطالعه کنند، بنده وقتی داستان ابن سیرین را خواندم آن را آنالیز کردم و به نتیجه ای بس شگرف در مورد ساختار جامعه آرمانی که تمدن اسلامی می سازد پی بردم جامعه ای که انسان را به اهداف عالیه که اسلام آن را هدف کرده است به طور ناخوداگاه سوق می دهد آری، من متوجه شدم که چقدر گناه کردن در آن جامعه مشکل بوده است و الان چقدر آسان است حال به آنالیز داستان می پردازیم:

  • علی اسمعیلی
  • چهارشنبه ۸ دی ۹۵

داستان اول در مورد نا آگاهی از گذشته

داستان اول در مورد نا آگاهی از گذشته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در کتاب درسی و حوزوی المنطق که برای عالم عالیقدر مرحوم مظفر است در مبحثی نظریه بطلمیوس در مورد دیدن اشیاء به وسیله چشم دقیقا توضیح داده شده است بطلمیوس می گوید: اگر ما اشیاء را می بینیم به خاطر آن است که نوری در چشم موجود است که به اشیاء برخورد می کند و بر می گرد که باعث می شود ما اشیاء را ببینیم یادم است وقتی استاد ما به این مبحث رسید فرمودند

  • علی اسمعیلی
  • سه شنبه ۷ دی ۹۵

مصرف گرای کشورهای کمتر توسعه یافته مساوی از بین رفتن ثروت های ملی این کشورها است.

مصرف گرای کشورهای کمتر توسعه یافته مساوی از بین رفتن ثروت های ملی این کشورها است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعضی های می گویند که رضا خان ما را از عصر بدویت و عقب ماندگی دوران قجر نجات داد و سپس ما را به جامعه ای  مدرن و متمدن وارد کرد او برای ما راه آهن و جاده و شهری مدرن ساخت و بیمارستان و دانشگاه و بانک بنا نهاد و قس علی هذا. حال من از شما سؤال دارم؟

  • علی اسمعیلی
  • دوشنبه ۶ دی ۹۵