روش های که به وسیله آن می شود مطالب و مباحث را به مدت بیشتری در ذهن نگه داشت

روش های که به وسیله آن می شود مطالب و مباحث را به مدت بیشتری در ذهن نگه داشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من می خواهیم در اینجا برای شما روش های را که خود در مورد به یاد نگه داشتن مطالب تجربه کرده، آموزش دهم بنابرین دوستان عزیز، علاقه دارم که به مطالب من توجه کنید.

روش اول: خوب این روش را فکر کنم که همه شما بدانید یا حداقل نامش به گوش شما رسیده یا آن را به طور ناخوادگاه انجام داده باشید این روش یکی از بهترین روش ها برای به یاد ماندن بیشتر مطالب در ذهن است.

خوب، این روش به نام روش کاربردی کردن مطالب معروف است در این روش فرد قواعدی را که آموخته است سعی می کند که در جاهایی که این قواعد کاربرد دارد به وسیله اندیشیدن، پیاده نماید مثلا ما در دوران کنکور یا دانشگاه تلاش و کوشش خود را این قرار داده بودیم که قواعد فیزیک یا ریاضی یا شیمی را در تمرین هایی که به ما می دادند پیاده کنیم یا در دوران طلبگی تلاش و کوشش خود را این قرار داده بودیم، قواعدی را که در علم صرف و نحو یاد گرفته بودیم را در متون عربی که می خوانیدیم پیاده کنیم و البته، همچنین قواعد منطق را در مناظرات علمی خود لحاظ داریم.

  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

بیت المال

  • علی اسمعیلی
  • پنجشنبه ۲۶ اسفند ۹۵

عهد و پیمانی الهی
  • علی اسمعیلی
  • سه شنبه ۲۴ اسفند ۹۵

مخاطرات مسئولیت

  • علی اسمعیلی
  • جمعه ۲۰ اسفند ۹۵