1- جواب به یک شبهه سلطنت طلب ها در مورد آلودگی هوای تهران

1_ جواب به یک شبهه سلطنت طلب ها در مورد آلودگی هوای تهران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی تهران دچار آلودگی هوا می شود هر کس دنبال دلیلی برای این امر می گردد و راهکارهای را پیشنهاد می کند یکی می گوید که علت آلودگی هوا بنزین نامرغوب است فردی دیگر می گوید که علت آلودگی ها ماشین های تک سرنشین است یکی دیگر دلیل می آورد که علت آلودگی ها، ماشین های غیر استاندار است یکی دیگر علت آلودگی ها را ساختمان های بلند مرتبه می داند یکی دیگر علت آلودگی هوا را عدم توسعه حمل و نقل برقی یا هیبریدی می داند بعضی ها هم علت تاریخی می تراشند که این مسائل آلودگی بعد انقلاب به وجود آمد و قبل انقلاب ما با این معزل مواجه نبودیم و این نتیجه سوء مدیرت ها است.

علت آلودگی هوای تهران می تواند بسیاری از این موارد باشد ولی مطلب این مقاله من نسبت به این گروه آخر است که این آلودگی ها را نتیجه سوء مدیرت های بعد انقلاب می دانند.

  • علی اسمعیلی
  • دوشنبه ۹ بهمن ۹۶

نظام آموزشی موفق

  • علی اسمعیلی
  • پنجشنبه ۵ بهمن ۹۶

نظام آموزشی اسلامی

نظام آموزشی اسلامی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظام آموزشی قدیم حوزه های علمیه که یادگاری از نظام آموزشی تمدن اسلامی است امتحان خود را به خوبی در طول تاریخ نشان داد و دانشمندان بزرگی از این طریق به وجود آمدند که خدمات وسیعی به علم کردند و همچنین این نظام آموزشی هویت ما و روش بومی ما برای رشد و تعالی است که ما باید برای احیای تمدن اسلامی به آن توجه کنیم. البته اگر ما بتوانیم آن را مدرن سازی کنیم شاید بتوانیم به اهداف خود برسیم حال من متدهای این نظام را می شمارم که امید است مورد تأمل قرار گیرد.

  • علی اسمعیلی
  • دوشنبه ۲ بهمن ۹۶

4- جواب یک شبه: ایران بعد از اسلام یا ایران قبل از اسلام کدام از لحاظ تمدن، شکومندتر بودند؟؟؟؟

4_ جواب یک شبه: ایران بعد از اسلام یا ایران قبل از اسلام کدام از لحاظ تمدن، شکومندتر بودند؟؟؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او در جواب بنده نام چندین دانشمندان ایران باستان را بالاخره نام برد که این افراد را شامل 

می شدند: اسکیلاس، آرتاخه، استانس، فرغان، جهن برزین، برازه و مانی.  

بنده در جواب ایشان ابتدا از مانی شروع کردم که بین این ها خیلی مشهور است او ادعای پیامبری داشت و کسی که ادعای پیامبری دارد را در عرف دانشمند نمی خوانند دومی اسکیلاس است که اصلا ایرانی نیست و یونانی می باشد که در دربار داریوش اول خدمت می کرد و دریانورد بود سومی استانس که یک شیمدان بود که مطلب چندانی در مورد او نیافتم جزء این که دانش او بیشتر شبیه افسانه می نمود الباقی هم معمار بودند که بین آنها آرتاخه معروفتر بود که کانال آثوس را در یونان در هنگام یورش خشایارشا با فرد دیگری به نام بوبراندا ساخت الباقی، برازه زنده کننده شهر فیروزآباد و فرغان سازنده تاق کسرا و جهن برزین سازنده تاق تاقدیس می باشند.

در مرحله دوم این افرادی که ایشان بیان داشتند هرگز  کف و هم اندازه افرادی که بنده از تمدن اسلامی مد نظرم بوده نیستند زیرا اولا افرادی که مد نظر بنده هستند اطلاعات فراوانی در مورد آنها می توان در سایت ها و وبلاگ ها و فضای مجازی و منابع نوشتاری یافت آن هم با سند متقن، در حالی که این افرادی که ایشان نام بردند این گونه نمی نمایند.

  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۳۰ دی ۹۶