براندازی شوم


بعضی ها معتقدند که ایالات متحده آمریکا برای براندازی حکومت های متخاصم با خود هنوز از روش ایجاد روابط دیپلماتیک و ایجاد سفارتخانه در آن کشور و سپس توطئه در آن کشور به وسیله آن سفارتخانه استفاده می کند یا مثلا از روش انقلاب مخملی و براندازی از طریق انتخابات سود می جوید.

 بنده پس از مطالعه رفتار سردمداران این قول سرمایه داری به یک مسئله جدید دست یافتم که دوست دارم آن را بیان کنم: آمریکا در جنگ جهانی دوم و در جنگ با ژاپن و همچنین بعد جنگ جهانی دوم و در جنگ کره و ویتنام شرکت کرد و البته جدای نتیجه این جنگ ها برای کشور آمریکا، این کشور دچار خسارت های وسیع مالی و تجهیزاتی و از همه مهمتر خسارت های انسانی شد مثلا در جنگ ویتنام، ایالات متحد آمریکا سیصد و پنجاه هزار نفر از نیروهای خود را در جنگ از دست داد و این مسئله برای ملت آمریکا قابل تحمل نبود که چرا باید جوانان آمریکای در اقصی نقاط دنیا به خاطر مقاصد شوم سردمداران کاخ سفید کشته شوند؟ به خاطر همین فشار از طرف مردم این کشور بر دولتمردان آمریکا زیاد شد و بعد از جنگ ویتنام، آمریکا تا سال ها در هیچ جنگی شرکت نکرد.

  • علی اسمعیلی
  • دوشنبه ۲۰ دی ۹۵

بررسی مسئله سوم که در مورد آن بین علماء مناقشه است

اما مسئله سوم: ما حوضی داریم که یقین داریم که آب آن در ساعت شش قلیل بوده است حال در ساعت دوازده یقین به دو چیز دیگر هم داریم اول اینکه این آب در یک زمان از این مدت کر شده است و الان نیز کر است و دوم نیز یقین داریم که این آب با پوست سگ که عین نجاست است برخورد کرده و الان نیز پوست سگ را در آب می بینیم حال شک می کنیم که آیا ملاقات عین نجاست بر کریت این آب حوض مقدم بوده است تا آب الان نجس باشد یا کریت بر ملاقات با عین نجاست مقدم بوده که الان آب پاک باشد؟

در اینجا سه نظر وجود دارد: نظر جناب صاحب فصول، و نظر مشهور و نظر خود شیخ اعظم. ابتدا به بیان نظر جناب صاحب فصول می پردازیم.

  • علی اسمعیلی
  • جمعه ۱۷ دی ۹۵

بررسی نظر شیخ اعظم شیخ انصاری در مورد سه مسئله متداول

بررسی نظر شیخ اعظم شیخ انصاری در مورد سه مسئله متداول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما در اینجا می خواهیم سه مسئله را بیان کنیم که شاید برای شما پیش آمده است. و جواب آن را نیز از دیدگاه شیخ اعظم تحلیل کنیم.

 دو مسئله اول مورد مناقشه علماء نیست ولی مسئله سوم مورد مناقشه علماء واقع شده است که همه اینها در مطلب ذیل بیان خواهد شد.

ابتدا باید یک مسئله مورد اتفاق بین علماء را بیان کنیم زیرا این سه مسئله براساس این مسئله بیان می شود.  

مسئله مورد نظر که مورد اتفاق است از این قرار می باشد: اگر ما مثلا یک حوض آب قلیل داشته باشیم که نجس باشد و سپس به وسیله پیمانه های از آب قلیل پاک، مثلا یک پارچ، روی آن آب حوض بریزیم تا آن آب، کر شود. این آب با اینکه کر شده است باز نجس است. ما در این سه مسئله که مطرح می کنیم منظورمان از کر کردن به همین منوال کر شدن است.

  • علی اسمعیلی
  • پنجشنبه ۱۶ دی ۹۵

آیا ما می توانیم اینقدر بی تفاوت باشیم؟

آیا ما می توانیم اینقدر بی تفاوت باشیم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروزه خبر پناه بردن یک عده از بی خانمان ها به قبرستان ها برای فرار از سرما شدید زمستان به گوش شما رسیده است بعضی از ما مردم برای اهمال خود در این امر می گویند که آنها معتاد هستند ولی من نمی توانم این را بپذیرم چون عده ای از آنها را دیده ام، اصلا که خلافکار نیستند بلکه بعضی از آنها افرادی متدین نیز هستند بگذارید داستانی را در این مورد بیان کنم.

  • علی اسمعیلی
  • پنجشنبه ۱۶ دی ۹۵