خانه داری

  • علی اسمعیلی
  • سه شنبه ۲۲ فروردين ۹۶

راز سربلندی

  • علی اسمعیلی
  • دوشنبه ۲۱ فروردين ۹۶

تفاوت سه نظریه جبر و تفویض و امر بین الامرین

فرق بین نظریه های جبر و تفویض و امر بین الامرین از طریق یک مثال عامیانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خوب شما شاید شما شنیده باشید، افعالی که توسط انسان انجام می شود، در مورد آن نظریاتی موجود است.

اشاعره معتقد به جبری بودن افعال انسان هستند و معتزله معتقد به تفویض و امامیه معتقد به امر بین الامرین می باشند ولی درک اینکه این سه نظریه چه می باشد؟ همیشه برای من سنگین می نمود، تا این که کتاب محزرات آقای سبحانی را خواندم در آنجا یک مثال عامیانه برای فهم این سه نظریه آمده بود که خیلی جالب بود و باعث شد که من این سه نظریه را خوب بفهمم، حال دوست دارم شما نیز از آن آگاه شوید.

  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۱۹ فروردين ۹۶

تبرج جاهلی

  • علی اسمعیلی
  • پنجشنبه ۱۷ فروردين ۹۶