قدرت عدالت

  • علی اسمعیلی
  • يكشنبه ۲۴ بهمن ۹۵

نابغه واقعی  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۲۳ بهمن ۹۵

چرا آنها پیشرفت می کنند؟؟؟

  • علی اسمعیلی
  • جمعه ۲۲ بهمن ۹۵

جوامع بشری

  • علی اسمعیلی
  • سه شنبه ۱۹ بهمن ۹۵