۱۰ مطلب با موضوع «تجربیات خلص از زندگی» ثبت شده است

چگونه از درس استاد بهره وافی را ببریم

چگونه از درس استاد بهره وافی را ببریم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سابقا بیان نمودیم که یکی از راه های بیشتر ماندن مباحث درسی در حافظه ما این می باشد، درسی را که از استاد آموخته ایم براساس فهمی که از درس یافته ایم بعد از کلاس تقریر نمایم.

خوب یکی از پایه های این روش فهم خوب درس از استاد می باشد حال برای فهم بهتر درس باید چه کارهای صورت گیرد؟ من در اینجا علاقه دارم تجربیاتی را که در این مورد دارم در اختیار دوستان قرار دهم.

 خوب، این روش ها از این قرار می باشد.

  • علی اسمعیلی
  • دوشنبه ۳۰ اسفند ۹۵

روش های که به وسیله آن می شود مطالب و مباحث را به مدت بیشتری در ذهن نگه داشت

روش های که به وسیله آن می شود مطالب و مباحث را به مدت بیشتری در ذهن نگه داشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من می خواهیم در اینجا برای شما روش های را که خود در مورد به یاد نگه داشتن مطالب تجربه کرده، آموزش دهم بنابرین دوستان عزیز، علاقه دارم که به مطالب من توجه کنید.

روش اول: خوب این روش را فکر کنم که همه شما بدانید یا حداقل نامش به گوش شما رسیده یا آن را به طور ناخوادگاه انجام داده باشید این روش یکی از بهترین روش ها برای به یاد ماندن بیشتر مطالب در ذهن است.

خوب، این روش به نام روش کاربردی کردن مطالب معروف است در این روش فرد قواعدی را که آموخته است سعی می کند که در جاهایی که این قواعد کاربرد دارد به وسیله اندیشیدن، پیاده نماید مثلا ما در دوران کنکور یا دانشگاه تلاش و کوشش خود را این قرار داده بودیم که قواعد فیزیک یا ریاضی یا شیمی را در تمرین هایی که به ما می دادند پیاده کنیم یا در دوران طلبگی تلاش و کوشش خود را این قرار داده بودیم، قواعدی را که در علم صرف و نحو یاد گرفته بودیم را در متون عربی که می خوانیدیم پیاده کنیم و البته، همچنین قواعد منطق را در مناظرات علمی خود لحاظ داریم.

  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

اصول خلاصه نویسی

اصول خلاصه نویسی


خلاصه نویسی به نظر من بزنگاه موفقیت در درس خواندن و موفق شدن در هر امتحانی است زیرا با یک خلاصه نویسی خوب که از مطالب امتحانی یک کتاب صورت گرفته است و مرور چندین باره آن در زمان مبادی باقیمانده از امتحان، بدون شک در امتحان به موفقیت می رسیم من این را به خوبی تجربه کرده ام و نتیجه خوبی نیز دریافت کرده ام حال چگونه باید یک کتاب را خلاصه برداری کرد؟

 ابتدا باید بگویم که برای خلاصه برداری نیازی نیست که مطالب خلاصه شده را در یک دفتر پاکنویس نوشت بلکه می توان به وسیله یک اتد یعنی یک مداد نوکی که به توان به وسلیه آن زیر مطالب خلاصه شده کتاب خط کشید آن کتاب را خلاصه کرد ولی چرا «به وسیله یک اتد»؟ زیرا در بعضی مواقع مطالبی از کتاب را خلاصه کرده ایم ولی بعدا وقتی خوب دقت می کنیم شاید متوجه شویم که به طریقی بهتر آن را می شود خلاصه کرد بنابرین اگر از اتد استفاده کرده باشیم می توانیم به وسیله پاک کردن، تغییرات مورد نظر را دوباره اعمال کنیم. و البته مزایای دیگر نیز هست که می تواند استفاده از اتد برای ما به همراه داشته باشد.

حال براساس چه اصولی باید خلاصه برداری صورت گیرد؟ در جواب این سؤال من دو اصل را مطرح می کنم: 1ـ در آغاز خلاصه برداری یک دور مطالبی را که می خواهیم خلاصه کنیم را خوب بخوانیم و آن را خوب متوجه بشویم مطمئنا وقتی مطالب را می خوانیم با مطالبی مواجه می شویم که برای واضح سازی مطالب کتاب، نویسنده آن را مطرح کرده است مانند مثال هایی که برای واضح سازی بیشتر بیان شده است یا کلامات مترادف که برای همین امر واضح سازی بیان می شود خوب این مطالب نباید در خلاصه ما بیاید پس مطالب کتاب را براساس این اصل خلاصه برداری می کنیم تا به لب یا مغز مطالب برسیم.

  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۴ دی ۹۵

ویژیگی های استاد خوب

ویژیگی های استاد خوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پس از عمری سر درس رفتن من به تجاربی در مورد ویژگی های استاد خوب از دیدگاه خود دست یافته ام که دوست دارم آن را به استحضار خوانندگان عزیز برسانم حال چرا گفتم «از دیدگاه خود»؟ به خاطر اینکه این مسئله در نظر هرکس نسبی است و باید براساس استعداد خود استاد مدنظر خود را انتخاب کند. حال به بیان ویژگی های استاد خوب می پردازیم: 1ـ دارای قدرت بیان خوب باشد زیرا این ویژگی باعث این می شود که مطالب درسی برای محصل واضح و آشکار باشد. 2ـ دارای سرعت تدریس پائین باشد زیرا این امر فرصت خوبی را برای محصل به همراه دارد تا برای فهم درس بیان شده خوب تمرکز و تفکر کند شاید عده ای بیان کنند که این امر موجب آن می شود که استاد نتواند کتاب را به پایان برساند من در جواب این گروه این مطلب را بیان می کنم که اصل کیفیت است و نه کمیت زیرا محصل اگر یک مطلب را خوب بفهمد بیشتر به درد او می خورد تا چند مطلب را بخواند و خوب آن را نفهمد البته این ویژگی، بزنگاه اختلاف، در مورد ویژگی های استاد خوب است. 3ـ مطالب کتاب را به صورت نموداری و جزوه گونه در پای تخته بنویسد زیرا این کار علاوه بر آنکه یک جزوه درسی در اختیار محصل قرار می دهد می تواند به موشکافی مباحث درهم تنیده در کتاب، بپردازد و باعث فهم بهتر و ماندگاری بیشتر در ذهن محصل شود.

  • علی اسمعیلی
  • جمعه ۳ دی ۹۵