۸ مطلب با موضوع «تجربیات خلص از زندگی» ثبت شده است

اصول خلاصه نویسی

اصول خلاصه نویسی


خلاصه نویسی به نظر من بزنگاه موفقیت در درس خواندن و موفق شدن در هر امتحانی است زیرا با یک خلاصه نویسی خوب که از مطالب امتحانی یک کتاب صورت گرفته است و مرور چندین باره آن در زمان مبادی باقیمانده از امتحان، بدون شک در امتحان به موفقیت می رسیم من این را به خوبی تجربه کرده ام و نتیجه خوبی نیز دریافت کرده ام حال چگونه باید یک کتاب را خلاصه برداری کرد؟

 ابتدا باید بگویم که برای خلاصه برداری نیازی نیست که مطالب خلاصه شده را در یک دفتر پاکنویس نوشت بلکه می توان به وسیله یک اتد یعنی یک مداد نوکی که به توان به وسلیه آن زیر مطالب خلاصه شده کتاب خط کشید آن کتاب را خلاصه کرد ولی چرا «به وسیله یک اتد»؟ زیرا در بعضی مواقع مطالبی از کتاب را خلاصه کرده ایم ولی بعدا وقتی خوب دقت می کنیم شاید متوجه شویم که به طریقی بهتر آن را می شود خلاصه کرد بنابرین اگر از اتد استفاده کرده باشیم می توانیم به وسیله پاک کردن، تغییرات مورد نظر را دوباره اعمال کنیم. و البته مزایای دیگر نیز هست که می تواند استفاده از اتد برای ما به همراه داشته باشد.

حال براساس چه اصولی باید خلاصه برداری صورت گیرد؟ در جواب این سؤال من دو اصل را مطرح می کنم: 1ـ در آغاز خلاصه برداری یک دور مطالبی را که می خواهیم خلاصه کنیم را خوب بخوانیم و آن را خوب متوجه بشویم مطمئنا وقتی مطالب را می خوانیم با مطالبی مواجه می شویم که برای واضح سازی مطالب کتاب، نویسنده آن را مطرح کرده است مانند مثال هایی که برای واضح سازی بیشتر بیان شده است یا کلامات مترادف که برای همین امر واضح سازی بیان می شود خوب این مطالب نباید در خلاصه ما بیاید پس مطالب کتاب را براساس این اصل خلاصه برداری می کنیم تا به لب یا مغز مطالب برسیم.

  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۴ دی ۹۵

ویژیگی های استاد خوب

ویژیگی های استاد خوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پس از عمری سر درس رفتن من به تجاربی در مورد ویژگی های استاد خوب از دیدگاه خود دست یافته ام که دوست دارم آن را به استحضار خوانندگان عزیز برسانم حال چرا گفتم «از دیدگاه خود»؟ به خاطر اینکه این مسئله در نظر هرکس نسبی است و باید براساس استعداد خود استاد مدنظر خود را انتخاب کند. حال به بیان ویژگی های استاد خوب می پردازیم: 1ـ دارای قدرت بیان خوب باشد زیرا این ویژگی باعث این می شود که مطالب درسی برای محصل واضح و آشکار باشد. 2ـ دارای سرعت تدریس پائین باشد زیرا این امر فرصت خوبی را برای محصل به همراه دارد تا برای فهم درس بیان شده خوب تمرکز و تفکر کند شاید عده ای بیان کنند که این امر موجب آن می شود که استاد نتواند کتاب را به پایان برساند من در جواب این گروه این مطلب را بیان می کنم که اصل کیفیت است و نه کمیت زیرا محصل اگر یک مطلب را خوب بفهمد بیشتر به درد او می خورد تا چند مطلب را بخواند و خوب آن را نفهمد البته این ویژگی، بزنگاه اختلاف، در مورد ویژگی های استاد خوب است. 3ـ مطالب کتاب را به صورت نموداری و جزوه گونه در پای تخته بنویسد زیرا این کار علاوه بر آنکه یک جزوه درسی در اختیار محصل قرار می دهد می تواند به موشکافی مباحث درهم تنیده در کتاب، بپردازد و باعث فهم بهتر و ماندگاری بیشتر در ذهن محصل شود.

  • علی اسمعیلی
  • جمعه ۳ دی ۹۵

مزایای استاد خوب

مزایای استاد خوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ببینید آقایان، کسی که برای کسب دانش به دنبال استاد خوب است از مزایای کثیری بهره می برد که در کسب دانش بسیار مهم است من می خواهم این مزایا را برای شما برشمارم: 1ـ کسی که استاد خوبی را برای تدریس برگزیده است اولین چیز مفیدی که برای او به همراه خواهد داشت این است که، ساعتی را که برای درس رفتن انتخاب کرده است بیهوده نمی گذاراند و عمر انسان که با ارزشترین سرمایه اوست به باد فنا نمی رود. از این سخن من این مطلب بر می آید، حتی اگر کلاسی رفتید که استاد آن ضعیف تدریس می کند سعی کنید که با گوش دادن و تمرکز به درس استاد بهره ای هر چند اندک از آن کلاس ببرید.

  • علی اسمعیلی
  • پنجشنبه ۲ دی ۹۵

استاد خوب

استاد خوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد این که سطح یک حوزه را تمام کردم به این دیدگاه رسیده بودم که کلاس رفتن فقط وقت تلف کردن است و اگر درس ها را غیر حضوری کنم و آنها در کتابخانه مطالعه نمایم بازدهی من در یادگیری  و البته در زمان بیشتر می شود ولی به خاطر یک سری مسائل مجبور شدم تا چند کلاسی بردارم یکی از کلاس ها با استادی فرهیخته بود که نظر من را کلا درباره غیر حضوری کردن درس ها عوض کرد آری، وقتی که کلاس ایشان می رفتم از درس بهره وافی می بردم و معتفد بودم که نود درصد، این کلاس برای من بازدهی دارد به خاطر همین من که زیاد علاقه به درس رفتن نداشتم از شیوه تدریس ایشان بسیار لذت می بردم و هر وقت به کلاس درس ایشان نمی رفتم انگار ضرر سنگینی متوجه من شده بود به خاطر همین با سر، به کلاس ایشان می دویدم بعدها علت این حالت مرا خود به ما بیان فرمودند.

  • علی اسمعیلی
  • چهارشنبه ۱ دی ۹۵