۱۷ مطلب با موضوع «مباحثی خاص از تمدن اسلامی» ثبت شده است

دانشمند اسلامی که کمتر از نیتون و کوپرنیک نیست

  • علی اسمعیلی
  • دوشنبه ۱۸ بهمن ۹۵

روش درس خواندن یکی از بزرگترین خدمتگذاران به علم و دانش بشری

  • علی اسمعیلی
  • جمعه ۱ بهمن ۹۵

مقدمه ای بر تمدن اسلامی

مقدمه ای بر تمدن اسلامی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من زمانی به مباحث تمدن اسلامی علاقمند شدم که در تلویزیون پای صحبت های دو استاد فرزانه یعنی دکتر رحیم پور و دکتر ولایتی می نشستم و این دو از شکوه و عظمت تمدن اسلامی می گفتند از اینکه این تمدن دانشمندان بزرگی به جهان علم تحویل داده است و آن دانشمندان چه خدمات بزرگی به جهان علم کردند و همچنین تمدن غرب در شکل گیری اش چقدر وام دار تمدن اسلامی است و وقتی ما مسلمانان در اوج تمدن زندگی می کردیم آنها در اوج توحش بودند وقتی خود نیز مطالعاتی در این مسئله کردم و فیلم های مستند و سینمای را در این مورد دیدم که بعضی از آنها را غربی ها ساخته بودند مدهوش این تمدن شدم و این تمدن برای من شد مدینه فاضله که همیشه در رویایم می پروراندم و گاهی آرزو می کردم که ای کاش در این دنیای مدرن که جز خاری مسلمین نمی بینم به دنیا نمی آمدم و در آن زمان که مسلمانان سرور جهان بودند چشم به جهان می گشودم راستی این دنیا تجدد چه سودی برای ما داشت که در دوران رضا خانی برای ما حاصل شد جز اینکه اقتصاد ما را تک محصولی کرد

  • علی اسمعیلی
  • يكشنبه ۱۲ دی ۹۵

بیان پنج نکته در مورد تمدن اسلامی

بیان پنج نکته در مورد تمدن اسلامی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من سابقا چندین داستان را مطرح کردم که محتوای این داستان ها در مورد تمدن اسلامی بود  شاید وقتی خوانندگان عزیز این پنج داستان را بخوانند این مسئله را از خود بپرسند که این داستان ها چه ربطی به تمدن اسلامی داشت؟ بنابرین من به ذکر این پنج نکته می پردازم تا فلسفه این پنج داستان مشخص شود.

نکته اول: ببینید من زمانی که چگونگی آغاز رنسانس علمی در غرب را مطالعه می کردم به این نتیجه رسیدم که این آغاز علمی در غرب زمانی شروع شد که نخبگان غربی با مطالعه تمدن یونان و روم با تمدن پیشرفته خود در دوران باستان آگاه شدند و همین امر منجر به آن شد که در این نخبگان دغدغه احیاء این تمدن شکل بگیرد و در نتیجه به ایده گیری از این دو تمدن سابق پرداختند و رازهای پیشرفت و افول این دو تمدن یعنی تمدن یونان و روم را بررسی کردند و همین سرآغاز شروع تمدن جدید غربی بود حال ما نیز باید با معرفی تمدن اسلامی و شکوه گذشته خود به نخبگان مسلمان، این دغدغه را در نخبگان  ایجاد کنیم تا آنها در آرزوی احیاء تمدن اسلامی باشند و با بررسی این تمدن به احیاء آن بپردازند.

  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۱۱ دی ۹۵