۲۶ مطلب با موضوع «مباحث اخلاقی» ثبت شده است

بررسی آنچه در جوامع غربی می گذرد براساس یک مناظره واقعی

بررسی آنچه در جوامع غربی می گذرد براساس یک مناظره واقعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ابتدا این مطلب را بیان نمایم که دوستان عزیز، مطلب بنده در حقیقت یک مناظره می باشد که برگرفته از یک مناظره واقعی که بین من و یک نفر دیگر به وجود آمد نوشته، و شکل گرفته است.

یک نفر به بنده این مطلب را بیان نمود که آقای محترم، مردم در دنیا غرب در اوج رفاه زندگی می کنند بدون اینکه هیچ مشکلی در زندگی متوجه آنها باشد.

بنده در جواب ایشان این مطلب را بیان کردم، این که آنها از لحاظ سطح زندگی و رفاه از ما بالاتر هستند را من قبول دارم ولی اینکه شما می فرماید آنجا مدینه فاضله می باشد مورد پذیرش من نمی باشد امروزه جوامع غربی دچار معزلات زیادی هستند که یکی از مهمترین آنها فروپاشی خانواده می باشد.

  • علی اسمعیلی
  • سه شنبه ۱ فروردين ۹۶

بیت المال

  • علی اسمعیلی
  • پنجشنبه ۲۶ اسفند ۹۵

عهد و پیمانی الهی
  • علی اسمعیلی
  • سه شنبه ۲۴ اسفند ۹۵

مخاطرات مسئولیت

  • علی اسمعیلی
  • جمعه ۲۰ اسفند ۹۵