۹ مطلب با موضوع «مباحث اعتقادی» ثبت شده است

عاشورا درسی حقیقی برای بشریت


  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۱۶ بهمن ۹۵

جمع بندی پایانی سه دیدگاه


در انتهاء بحث، می خواهم نظریات سه فرقه اسلامی را در مورد ماجرای سقیفه بیان کنیم.

 ابتداء معتزله: ببینید آقایان، معتزله برای اثبات رأی خود در مورد سقیفه از یک برهان عقلی استفاده می کند آنها این مطلب را بیان می کنند که امت پس از وفات پیامبر اسلام در تحیر باقی مانده و برای آنکه این تحیر رفع شود عقل حکم می کند که شورای از صحابه شکل گیرد و خلیفه بعد از پیامبر اسلام را تعیین کند، پس بنابرین سقیفه شکل گرفت و ابوبکر به عنوان جانشین تعیین شد درست است که انتخاب سقیفه به اعتقاد معتزله، افضل صحابه یعنی حضرت نمی باشد ولی انتخاب سقیفه هر چه که باشد چون امت را از تحیر نجات می دهد به حکم عقل معتزلی باید مورد قبول قرار گیرد.

  • علی اسمعیلی
  • چهارشنبه ۲۹ دی ۹۵

امامیه و سقیفه


من همیشه در مورد فرق مختلف اسلامی در مورد ماجرای سقیفه فکر، و این مسئله را واکاوی می کردم تا اینکه در شب قدر پاره ای از آن برای من روشن شد. حال دوست دارم که شما نیز به این مطالب توجه کنید.

امامیه برای اثبات خلافت حضرت بعد از پیامبر اسلام تنها یا بیشتر بر مسئله غدیر خم تأکید می کند و بیشتر استدلال خود را برای اثبات ماجرای غدیر خم گذاشته است این نوع استدلال های امامیه تنها در دوران ظهور شبهات و اختلافات بین امامیه را حل کرده است و در دوران غیبت جوابگو شبهات و اختلافات بین امامیه در مورد آینده تشیع در دوران غیبت نیست، در نتیجه این اختلاقات تنها به وسیله اثبات ماجرای غدیر خم حل نمی شود.

  • علی اسمعیلی
  • سه شنبه ۲۸ دی ۹۵

آیا سلفی گری یک نحله علمی است؟

آیا سلفی گری یک نحله علمی است؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در دهه سی شمسی فرقه ضاله بهایت با حمایت رژیم پهلوی دست به فعالیت سنگین برای تبلیغ تفکر خود در ایران زد در آن زمان آقای فلسفوی به عنوان یک منبری معروف به مبارزه علمی با این تفکر دست زد و در منبرهای خود تفکرات این فرقه ضاله را زیر سؤال می برد می گویند: شبی در خانه این عالم جلیل القدر را زدند وقتی ایشان، در خانه را باز کردند، دید، چند نفر از سران این فرقه ضاله دم در ایستاده اند و پس از خوش و بش با حاج آقا، از حاج آقا تشکر کردند وقتی آقای فلسفوی علت تشکر را از ایشان پرسید آنها به این منبری معروف گفتند که شما با این مباحثی که در مورد تفکر بهایت کرده اید به این فرقه به طور واضحی رسمیت داده اید و آن را به عنوان یک نحله علمی پذیرفتید از آن به بعد می گویند: آقای فلسفوی دیگر به نقد علمی این تفکر نمی پرداختند و فقط بر برپایی جشن های میلاد امام دوازده شیعیان تأکید داشتند و این روش را بهترین روش برای مبارزه با  این فرقه ضاله می دانستند.

  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۲۷ آذر ۹۵