۱۰ مطلب با موضوع «مباحث اعتقادی» ثبت شده است

تفاوت سه نظریه جبر و تفویض و امر بین الامرین

فرق بین نظریه های جبر و تفویض و امر بین الامرین از طریق یک مثال عامیانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خوب شما شاید شما شنیده باشید، افعالی که توسط انسان انجام می شود، در مورد آن نظریاتی موجود است.

اشاعره معتقد به جبری بودن افعال انسان هستند و معتزله معتقد به تفویض و امامیه معتقد به امر بین الامرین می باشند ولی درک اینکه این سه نظریه چه می باشد؟ همیشه برای من سنگین می نمود، تا این که کتاب محزرات آقای سبحانی را خواندم در آنجا یک مثال عامیانه برای فهم این سه نظریه آمده بود که خیلی جالب بود و باعث شد که من این سه نظریه را خوب بفهمم، حال دوست دارم شما نیز از آن آگاه شوید.

  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۱۹ فروردين ۹۶

عاشورا درسی حقیقی برای بشریت


  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۱۶ بهمن ۹۵

جمع بندی پایانی سه دیدگاه


در انتهاء بحث، می خواهم نظریات سه فرقه اسلامی را در مورد ماجرای سقیفه بیان کنیم.

 ابتداء معتزله: ببینید آقایان، معتزله برای اثبات رأی خود در مورد سقیفه از یک برهان عقلی استفاده می کند آنها این مطلب را بیان می کنند که امت پس از وفات پیامبر اسلام در تحیر باقی مانده و برای آنکه این تحیر رفع شود عقل حکم می کند که شورای از صحابه شکل گیرد و خلیفه بعد از پیامبر اسلام را تعیین کند، پس بنابرین سقیفه شکل گرفت و ابوبکر به عنوان جانشین تعیین شد درست است که انتخاب سقیفه به اعتقاد معتزله، افضل صحابه یعنی حضرت نمی باشد ولی انتخاب سقیفه هر چه که باشد چون امت را از تحیر نجات می دهد به حکم عقل معتزلی باید مورد قبول قرار گیرد.

  • علی اسمعیلی
  • چهارشنبه ۲۹ دی ۹۵

امامیه و سقیفه


من همیشه در مورد فرق مختلف اسلامی در مورد ماجرای سقیفه فکر، و این مسئله را واکاوی می کردم تا اینکه در شب قدر پاره ای از آن برای من روشن شد. حال دوست دارم که شما نیز به این مطالب توجه کنید.

امامیه برای اثبات خلافت حضرت بعد از پیامبر اسلام تنها یا بیشتر بر مسئله غدیر خم تأکید می کند و بیشتر استدلال خود را برای اثبات ماجرای غدیر خم گذاشته است این نوع استدلال های امامیه تنها در دوران ظهور شبهات و اختلافات بین امامیه را حل کرده است و در دوران غیبت جوابگو شبهات و اختلافات بین امامیه در مورد آینده تشیع در دوران غیبت نیست، در نتیجه این اختلاقات تنها به وسیله اثبات ماجرای غدیر خم حل نمی شود.

  • علی اسمعیلی
  • سه شنبه ۲۸ دی ۹۵