۷ مطلب با موضوع «مباحث فقهی و اصولی» ثبت شده است

مقدمه ای در مورد حکمت احکام دین

مقدمه ای در مورد حکمت احکام دین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروزه دیده می شود که روشنفکران غربزده بعضی از احکام دین مانند قصاص و تعدد زوجات را مورد هجمه قرار می دهند و آن را زیر سؤال می برند.

من در اینجا می خواهم علت این هجمه ها را از طرف این قشر از جامعه، ریشه یابی کنم و آن را برای خوانندگان عزیز بیان نمایم.

  • علی اسمعیلی
  • سه شنبه ۵ بهمن ۹۵

بررسی مسئله سوم که در مورد آن بین علماء مناقشه است

اما مسئله سوم: ما حوضی داریم که یقین داریم که آب آن در ساعت شش قلیل بوده است حال در ساعت دوازده یقین به دو چیز دیگر هم داریم اول اینکه این آب در یک زمان از این مدت کر شده است و الان نیز کر است و دوم نیز یقین داریم که این آب با پوست سگ که عین نجاست است برخورد کرده و الان نیز پوست سگ را در آب می بینیم حال شک می کنیم که آیا ملاقات عین نجاست بر کریت این آب حوض مقدم بوده است تا آب الان نجس باشد یا کریت بر ملاقات با عین نجاست مقدم بوده که الان آب پاک باشد؟

در اینجا سه نظر وجود دارد: نظر جناب صاحب فصول، و نظر مشهور و نظر خود شیخ اعظم. ابتدا به بیان نظر جناب صاحب فصول می پردازیم.

  • علی اسمعیلی
  • جمعه ۱۷ دی ۹۵

بررسی نظر شیخ اعظم شیخ انصاری در مورد سه مسئله متداول

بررسی نظر شیخ اعظم شیخ انصاری در مورد سه مسئله متداول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما در اینجا می خواهیم سه مسئله را بیان کنیم که شاید برای شما پیش آمده است. و جواب آن را نیز از دیدگاه شیخ اعظم تحلیل کنیم.

 دو مسئله اول مورد مناقشه علماء نیست ولی مسئله سوم مورد مناقشه علماء واقع شده است که همه اینها در مطلب ذیل بیان خواهد شد.

ابتدا باید یک مسئله مورد اتفاق بین علماء را بیان کنیم زیرا این سه مسئله براساس این مسئله بیان می شود.  

مسئله مورد نظر که مورد اتفاق است از این قرار می باشد: اگر ما مثلا یک حوض آب قلیل داشته باشیم که نجس باشد و سپس به وسیله پیمانه های از آب قلیل پاک، مثلا یک پارچ، روی آن آب حوض بریزیم تا آن آب، کر شود. این آب با اینکه کر شده است باز نجس است. ما در این سه مسئله که مطرح می کنیم منظورمان از کر کردن به همین منوال کر شدن است.

  • علی اسمعیلی
  • پنجشنبه ۱۶ دی ۹۵

اعسار چیست؟

اعسار چیست؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعسار یعنی آنکه که شخص چیزی افزون بر خانه و جامه و مرکب و خادمی که در شأن او باشد و نیز افزون بر قوت یک شبانه و روز خود و افراد واجب النفقه اش نداشته باشد.

اگر مدعی علیه ادعای اعسار کند و صحت ادعا، به وسیله بینه ای که به باطن حال او آگاه هستند یا به وسیله طرف دیگر دعوا ثابت شود یا آنکه اصل دعوا غیر مالی باشد و او نیز بر اعسار سوگند یاد کند تا زمان قدرت بر انجام خواسته رها می شود و بنابر قول مشهور نمی توان او را وادار به کسب درآمد نمود گرچه بر او واجب است.

در غیر این صورت بازداشت می شود و از حقیقت حال او تحقیق، تا آنکه وضعیت روشن شود اگر چیزی از اموال او شناسایی شود به وی دستور داده می شود که دین را ادا کند اگر سربازند، قاضی از فروش آن مال ادای دین می نماید.

و در صورتیکه ثابت شود مالی ندارد یا مقدار موجود برای ادای دین کافی نیست پس از پرداخت مقدار موجود آزاد می شود.     

  • علی اسمعیلی
  • يكشنبه ۷ آذر ۹۵