۱۰ مطلب با موضوع «مباخث تاریخی» ثبت شده است

بیت المال

  • علی اسمعیلی
  • پنجشنبه ۲۶ مرداد ۹۶

قدرت پوشالی

  • علی اسمعیلی
  • پنجشنبه ۱۹ مرداد ۹۶

تحلیلی تاریخی از دوران رضا خانی براساس یک مناظره تاریخی


تحلیلی تاریخی از دوران رضا خانی براساس یک مناظره واقعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ابتدا این مطلب را بیان نمایم که دوستان عزیز، مطلب بنده در حقیقت یک مناظره می باشد که برگرفته از یک مناظره واقعی که بین من و یک نفر دیگر به وجود آمد نوشته، و شکل گرفته است.

روزی یک نفر به بنده از خدمات رضا خان به عنوان شاه مملکت، تعریف نمود او می گفت که  رضا خان برای ما دانشگاه و نیروی نظامی نوین و طرح جامعه شهری و توسعه راه ها و غیره را به همراه آورد به طور کل فقط از او تعریف نمود.

بنده در جواب ایشان فرمودم که رضا خان هر کاری هم برای کشور انجام داد به نظر بنده فقط ظاهرسازی بود یعنی فقط کشور را در صورت و فقط در صورت به سبک غربی مدرن کرد ولی ما پیشرفت عمقی نیافتیم پیشرفتی که ما را به عنوان یک قدرت واقعی صنعتی و علمی و اقتصادی در دنیا مطرح کند بنابرین کشور ما ظاهر مدرن خود را که فقط ظاهر بود به بهای بخسی یعنی در قبال خام صادر کردن منابع طبیعی و ثروت های ملی اش از جهان غرب خریداری نمود در حالی که این جامعه به اصطلاح مدرن از درون به راستی که پوک بود و اگر نتیجه ای مثلا از دانشگاه هایش داشت یعنی همان نخبگان دانشگاهی، آنها نیز به کشورهای غربی می رفتند بنابرین از این طریق نیز نفعی برای ملت حاصل نمی شد یعنی این تمدن مدرن تبدیل به توری غربی برای شکار نخبگانی شده بود که با پول ملت ایران درس خوانده بودند و به کسوت علمی رسیده بودند.

او در جواب این را مطرح کرد که ارتش سیصد هزار نفری رضا خان که در حد مدرنترین

ارتش های جهان بود ما را در نزد کشور خاورمیانه به عنوان یک قدرت مطرح کرده بود و کشور را بعد از سال ها، یکپارچه و به ناامنی ها و جدایی طلبی ها داخلی پایان داده بود.

  • علی اسمعیلی
  • يكشنبه ۱۵ مرداد ۹۶

میدان ژاله

  • علی اسمعیلی
  • چهارشنبه ۴ اسفند ۹۵