۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانشگاه» ثبت شده است

سند بیست و سی

  • علی اسمعیلی
  • شنبه ۱۷ تیر ۹۶

تمدن نوین اسلامی و دانشگاه نوین اسلامی

تمدن نوین اسلامی و دانشگاه نوین اسلامی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همیشه در مورد احیاء تمدن اسلامی فکر می کنم و همیشه تصویر آن تمدن و شکل ساختار جامعه جدید آن را در آینده در ذهن خود تصور می نمایم یکی از این تصورات که در مورد آن فکر می کنم ساختار کمپانی ها و شرکت هایی است که پیشرفت این تمدن را از لحاظ دانش و فن آوری تضمین می نماید و آن تمدن آینده را در پیشرفت دانش و فن آوری سردمدار جهان بشری می نماید.

حال دوست دارم که شما خوانندگان عزیز نیز از آنچه در سر سودایی ما می گذرد باخبر شوید.

دانشگاه نوین اسلامی از دو بخش تشکیل می شود بخش اول آن خوابگاه های آن می باشد و بخش دوم سرویس کلاسی آن می باشد که توسط این خوابگاه ها احاطه شده شده است جو و فضای دانشگاه اسلامی به گونه ای می باشد که مبانی اسلامی به طور بالقوه و بالفعل به دانشجو تلقین می کند تا دانشجو برای احیاء تمدن اسلامی و سربلندی اسلام و مسلمین با تمام تعصب دینی خود تلاش کند تا این هدف را به نتیجه برساند.

دروس در این دانشگاه به دو قسم دروس عمومی و دروس تخصصی تقسیم می شود و دانشجو باید ابتدا دروس عمومی را نزد یک استاد خبره گذرانده و سپس دروس تخصصی را در نزد یک استاد خبره دیگر  بگذارند و دروس به طور کتاب به کتاب تدریس و جلو می رود درست است که در این روش دانشجو فقط تعداد کمی استاد می ببیند ولی از اساتید خبره بهرمند می شود و حق انتخاب استاد برای او محفوظ خواهد بود البته استادی خبره ای که دروس عمومی یا تخصصی دانشجویان را عهددار شده است می تواند بعضی از دروسی که تدریس آن را عهده دار شده است به اساتید دیگر بپسپارد و خود آن را درس ندهد در این دانشگاه کیفیت مهمتر از کمیت است پس کتاب در حد لازم و مورد نیاز خوانده می شود نه بیشتر ولی همان کتب با کیفیت کامل و با دیدگاه کتاب محورانه خوانده می شود.

  • علی اسمعیلی
  • چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۹۶

پیشرفت دانش و فن آوری مشکوک

  • علی اسمعیلی
  • چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۹۶

چگونه اعتبار علمی دانشگاه ها و مراکز علمی کشور خود را بالا ببریم؟؟؟

چگونه اعتبار علمی دانشگاه ها و مراکز علمی کشور خود را بالا ببریم؟؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من در این مسئله بسیار فکر کردم که چه راه های برای رشد اعتبار علمی مراکز دانشگاهی ما مؤثر می باشد؟؟؟ تا بدین طریق بتوانیم کشور را از لحاظ علمی رشد بدهیم و توسعه و پیشرفت  را به دنبال آن برای کشور به ارمغان بیاوریم.

من بعد از اندیشه ها عمیق و زیاد در این مسئله به این نتیجه رسیدم که راه حل، ایجاد رقابت علمی بین دانشگاه های کشور از لحاظ رشد روزافزون، در اعتبار علمی دانشگاه ها است که این اعتبار علمی از طریق دادن مقاله ها و تحقیقات علمی بیشتر و معرفی نخبگان بزرگ که خدمات عظیمی در عرصه دانش و فن آوری به جهان بشریت کرده اند حاصل می شود.

  • علی اسمعیلی
  • جمعه ۴ فروردين ۹۶